Wilde Ganzen in uw testament

Ook ná uw leven kunt u een groot verschil maken voor anderen door Wilde Ganzen in uw testament op te nemen. Wat ú nalaat aan geld èn uw menselijke waarden zal doorleven in de levens van anderen. Met een legaat of erfstelling, een klein of een groot bedrag: Wilde Ganzen heeft dankzij eerder ontvangen nalatenschappen de levens van vele mensen in ontwikkelingslanden al weten te verbeteren: dat kunt u lezen in ons jaarverslag.

Aanvraag brochure over Nalaten Afspraak met Emmy Janssen

 

Wat is het verschil tussen een legaat en erfstelling?

U kunt Wilde Ganzen in uw testament een legaat toekennen of benoemen als (mede-) erfgenaam. In het eerste geval laat u ons een bepaald bedrag na of een bepaald goed: bijvoorbeeld een schilderij, huis of effectenportefeuille. Zijn er (klein)kinderen of broers, zussen die erfgenaam zijn? Dan kunt u het werk van Wilde Ganzen nog altijd ondersteunen middels een legaat in uw testament. Uw familieleden blijven dan gewoon uw erfgenaam.

Als u Wilde Ganzen benoemt tot enig of mede-erfgenaam ontvangt Wilde Ganzen een percentage van uw nalatenschap, afhankelijk van het aantal erfgenamen. Klik hier voor meer informatie over erfrecht, uw testament en wettelijke erfgenamen.

Uw erfenis regelen

Uw erfenis goed geregeld?

Door veranderingen in de wet of in uw eigen situatie is het verstandig om regelmatig te controleren of uw erfenis  goed geregeld is.

Met deze testamenttest ziet u direct of uw erfenis goed geregeld is. Voor een bespreking van de uitkomst van de test kunt u (vrijblijvend en kosteloos) contact opnemen met een deelnemend notariskantoor uit uw regio.

Doe de test

Naar de notaris

Als u niet wilt dat de wettelijke regels van het erfrecht van toepassing zijn op uw nalatenschap, moet u naar een notaris om uw testament op te maken. De meeste notarissen in Nederland doen een – gratis of gereduceerd – intakegesprek waar u uw wensen bespreekt. Hierna stelt uw notaris een concepttestament op, welke rechtsgeldig wordt na ondertekening door u en de notaris. Bel de notarislijn voor een notaris bij u in de buurt: 0900-3469393.

Persoonlijk gesprek met Wilde Ganzen

Wilt u uw wensen bespreken met onze relatiemanager Nalatenschappen of weten hoe Wilde Ganzen uw toekomstige nalatenschap zal besteden? Bel of mail met Emmy Janssen en zij maakt graag een afspraak met u bij ons op kantoor of bij u thuis.

Heeft u een vraag?

Emmy Janssen

Relatiemanager Nalatenschappen en Bijzondere Giften