Armoede in Ethiopië is sinds jaar en dag een probleem. Het Oost-Afrikaanse land, formeel de Federale Democratische Republiek Ethiopië, is met meer dan 108 miljoen inwoners één van de meest dichtbevolkte landen in Afrika. Zo’n 60 procent van deze inwoners is jonger dan 25 jaar. En alhoewel het land grote economische vooruitgang heeft geboekt in de afgelopen decennia, is Ethiopië nog steeds één van de armste landen in Afrika.

Dit heeft onder andere te maken met droogte door klimaatverandering, ziekten, beperkte gezondheidszorg, aanhoudende conflicten en de gevolgen van corona. En aangezien weinig kinderen naar school kunnen en de helft van de bevolking analfabeet is, is er momenteel weinig zicht op een betere toekomst voor de jongere generaties.

Wat is er precies aan de hand in Ethiopië?

Ruim 37 procent van de Ethiopische bevolking leeft onder de armoedegrens van 1 dollar per dag en de kloof tussen arme en rijk groeit met de dag. De situatie in Ethiopië is op dit moment dan ook zeer schrijnend. Zowel op economisch, humanitair als ecologisch vlak.

Deze situatie is te wijten aan een jarenlange oorlog, stijgende voedselprijzen, corruptie, slecht bestuur, sprinkhanenplagen, corona en de gevolgen van klimaatverandering. Onder de 30 miljoen mensen die dringend humanitaire hulp nodig hebben, bevinden zich maar liefst 18 miljoen kinderen. Hoop op een betere toekomst is op dit moment niet reëel, want de situatie wordt alleen maar erger. Kinderen kunnen niet naar school, ziekenhuizen en openbare voorzieningen zijn beschadigd en door aanhoudende conflicten zijn honderdduizenden mensen ontheemd geraakt. Velen zijn gevlucht naar buurlanden zoals Soedan, maar de achterblijvers hebben het zwaar te verduren.

Door de corona pandemie werd de crisis in Ethiopië nog ingewikkelder. Ook de aanhoudende droogte zorgt voor flinke problemen.

Oorlog in Ethiopië

Droogte, plagen en armoede zijn helaas niet de enige problemen in Ethiopië. Het land kent al vele onrustige decennia van instabiele regimes, corrupt bestuur en geschonden afspraken. In Ethiopië leven meer dan 80 verschillende bevolkingsgroepen, hoe kunnen die op een vreedzame manier met elkaar samenleven in een stabiel land?

De verschillende bevolkingsgroepen kunnen globaal onderverdeeld worden in twee kampen. Het ene kamp geeft de voorkeur aan een centrale overheid, en het andere kamp is voorstander van een multinationale federatie met zelfbeschikkingsrecht voor etnische groepen. In de jaren ‘90 woedde er een burgeroorlog in Ethiopië waarna het land in 2018 een ‘federatie’ werd met 9 deelstaten. Elke deelstaat had een autonome regering die veel zaken zelf kon regelen. Wel waren ze gebonden aan de nationale wetgeving als ze regels en wetten voor de deelstaten opstelden. Uiteindelijk ontstond er onenigheid tussen verschillende deelstaten, met name tussen de regio Tigray en de nieuwe president Abiy Ahmed Ali. Er ontstond een conflict met betrekking tot hoe het land ingedeeld en geleid moest worden en in 2020 brak de Tigray oorlog uit.

Onder de 30 miljoen mensen die dringend humanitaire hulp nodig hebben, bevinden zich maar liefst 18 miljoen kinderen.

Door deze oorlog zijn miljoenen Ethiopiërs op de vlucht geslagen en zijn duizenden mensen omgekomen. Het is nog altijd zeer onveilig in het land. Dit heeft ook weer invloed op openbare voorzieningen als scholen en ziekenhuizen, die nu nóg moeilijker of helemaal niet te bereiken zijn.

Grote hongersnood teistert Ethiopië

Het heeft in Ethiopië naar schatting in 50 jaar tijd niet zo weinig geregend als de afgelopen periode. Extreme droogte blijft aanhouden en teistert het gebied, met als belangrijke oorzaak het weerfenomeen El Niño. Door dit weerfenomeen stijgt de temperatuur in de Stille Oceaan en raken de weersomstandigheden in gebieden eromheen verstoord en ontregeld. In de praktijk betekent dit dat het in sommige gebieden meer regent dan gemiddeld, en in andere gebieden juist helemaal niet.

Door deze extreme droogte mislukken oogsten en zijn met name de nomadische veehouders de dupe, omdat zij afhankelijk zijn van succesvolle oogsten en gezond vee. Aangezien deze nomadische inwoners vaak al in grote armoede en voedselonzekerheid leven, hebben ze geen reserves om de gevolgen van een weerfenomeen als El Niño op te vangen. Met hongersnood tot gevolg. Wilde Ganzen zet zich dan ook in voor meer voedselzekerheid in Ethiopië.

Naast droogte is er ook sprake van een extreme sprinkhanenplaag die alle akkers kaal vreet. De sprinkhanen kunnen bespoten worden met pesticiden, maar dat kost geld. Geld dat de Ethiopische overheid niet heeft of niet wil investeren. Door de mislukte oogsten zijn inwoners nu afhankelijk van ander voedsel. Echter moeten zij hiervoor vaak een te hoge prijs betalen, omdat de voedselprijzen erg zijn gestegen in de afgelopen jaren.

Door aanhoudende droogte is er een watercrisis in Ethiopië

Door drie opeenvolgende mislukte regenseizoenen (sinds eind 2020) en door groeiende, aanhoudende droogte als gevolg van klimaatverandering, is er in Ethiopië sprake van een heuse watercrisis. Naast dat dit natuurlijk gevolgen heeft voor bijvoorbeeld de toegang tot en beschikbaarheid van (drink)water, betekent dit ook dat ongeveer 2,1 miljoen stuks vee gestorven zijn. Bovendien mislukken belangrijke oogsten, met gevolgen voor inkomsten gegenereerd uit export. De belangrijkste exportproducten van Ethiopië zijn bijenwas, suikerriet, koffie, qat, huiden en oliehoudende zaden, maar door de mislukte oogsten valt deze belangrijke bron van inkomsten voor een heel groot deel weg.

In Ethiopië is er slechts 0,1 arts is per 1000 inwoners – in Nederland zijn dat maar liefst 3,7 artsen per 1000 inwoners.

Naast de mislukte oogsten en dus ontbrekende inkomsten zijn heel veel dieren enorm verzwakt geraakt, waardoor ze weinig of helemaal geen melk kunnen leveren. Aangezien melk de belangrijkste voedingsbron voor kinderen is,worden ze geconfronteerd met groeiproblemen. Ook levert het vee met betrekking tot handel en verkoop van bijvoorbeeld vlees of zuivel weinig meer op. Dit heeft vervolgens weer invloed op de financiële situatie van veel gezinnen die afhankelijk zijn van de inkomsten die ze genereren met hun vee. Er is echter water noch voedsel genoeg om het vee te laten herstellen, laat staan ervan te kunnen profiteren.

Snelgroeiende economie, maar niet voor iedereen

Misschien wel het meest wrange aan de hele situatie is dat Ethiopië de snelst groeiende economieën in Afrika kent. Het land haalt groeicijfers van wel meer dan 10%! Momenteel wonen er in Ethiopië zelfs meer miljonairs dan elders in het continent. En toch, de kloof tussen arm en rijk neemt alleen maar toe. Hoe kan dit?

De scheve verdeling in de Ethiopische maatschappij heeft voor een groot deel te maken met een corrupt en slecht bestuur. Hierdoor verergert de uitsluiting van bepaalde groepen in de maatschappij en worden de armen alleen maar armer, terwijl de rijken juist profiteren van bepaalde bestuursbesluiten. Daarnaast worden bepaalde gebieden in het land erger getroffen door (de gevolgen van) droogte: vaak zijn het landelijke gebieden waar al veel armoede heerst en mensen al grote afstanden moeten afleggen tot voorzieningen. De inwoners van deze gebieden lijden dan ook het meest onder de situatie.

Hoe Wilde Ganzen de arme inwoners van Ethiopië helpt

Wilde Ganzen zet zich in voor projecten die betere omstandigheden en een betere toekomst stimuleren.

Zo steunen we het project van Stichting Wondem. Deze stichting zet zich in voor mensen in arme omstandigheden die bijvoorbeeld geen toegang tot schoon drinkwater hebben en slechts één toilet met 8000 mensen moeten delen. Ook zetten we ons in voor jonge kinderen die niet naar de basisschool kunnen. Bijvoorbeeld vanwege de lange afstand en gevaarlijke omstandigheden. Met de hulp van onze donateurs hebben we in het kleine dorpje Wariho de bouw gesteund van een rolstoelvriendelijke basisschool. Een ander project dat we steunen is het bouwen van een nieuw ziekenhuis in de regio van Bilbala. Er wonen in dit gebied 62000 mensen zonder beschikbare medische zorg. De realiteit is dat er in Ethiopië slechts 0,1 arts is per 1000 inwoners – in Nederland zijn dat maar liefst 3,7 artsen per 1000 inwoners. Een enorm verschil!

Het realiseren van dit soort projecten is echter onmogelijk zonder jouw hulp. Naast bovengenoemde projecten zijn er nog genoeg andere projecten in Ethiopië die jij kunt steunen door middel van een eenmalige donatie, een schenking, een grote gift of op een andere manier die bij je past. Ontdek hoe jij jouw steentje kunt bijdragen en help de inwoners van Ethiopië naar een betere toekomst!

 

Bekijk onze projecten in Ethiopië