Wie heeft het beste idee voor alternatieve opvang van kinderen? Vrijdag 30 oktober streden acht organisaties in de finale van ‘Een thuis voor ieder kind-actie’. Stichting Niketan was volgens de jury de terechte winnaar.

Hun project ‘Een veilig thuis voor kinderen met een beperking’ vond de jury unaniem het beste idee. Met zogeheten ‘verandascholen’ bevordert dit project de acceptatie van kinderen met een beperking in Bangladesh. Of zoals Antoinette Termoshuizen van stichting Niketan het tijdens haar presentatie noemde: “Van uitsluiting naar insluiting. Wij willen dat kinderen opgroeien in een veilig gezin, dat ouders zich begrepen voelen en de juiste kennis en hulpmiddelen aangeboden krijgen. Het creëren van veiligheid lukt daarbij alleen als de hele gemeenschap het gezin omarmt.”

“Het concept van verandascholen, waarbij kinderen niet worden weggemoffeld vinden wij ook erg sterk.”

— Kees de Jong - Directeur Wilde Ganzen

Innovatief en inclusief

De jury, bestaande uit Kees de Jong (directeur Wilde Ganzen), Bep van Sloten (internationaal adviseur op het gebied van alternatieve zorg) en Mirjam Blaak (directeur Defence for Children en voorzitter Better Care Network Netherlands), noemde het project van Niketan zeer innovatief. “De inclusiviteit spat er van af”, zei Kees de Jong. “Het concept van verandascholen, waarbij kinderen niet worden weggemoffeld vinden wij ook erg sterk.” Niketan wint hiermee 10.000 euro om dit project verder uit te werken.

Tweede en derde prijs

De tweede prijs van 7.000 euro was voor COLT Cambodja met hun project ‘Bridge the Gap’, waarbij een weeshuis is omgebouwd tot een  gemeenschapscentrum en de kinderen ondergebracht worden in een pleeggezin.

De derde prijs van 3.000 euro was voor stichting Arise and Shine, die met hun project de pleegzorg in Oeganda willen uitbouwen en onderdeel van de cultuur willen maken.

Iedereen die heeft meegedaan aan deze wedstrijd willen we van harte bedanken!

Terugkijken