Wilde Ganzen krijgt van de Nationale Postcode Loterij een bijdrage van 2,2 miljoen euro voor het beschermen van natuurgebieden in Bolivia, Ghana en Indonesië. Met deze gift kan het driejarige programma ‘Strengthen the Roots’ worden opgezet. In samenwerking met natuurorganisatie IUCN NL gaan kleine organisaties ondersteund worden die opkomen voor de natuur in hun regio. Dat is hard nodig, want natuurlijke hulpbronnen en de rechten van bewoners worden steeds meer bedreigd.

In zes prachtige gebieden in Bolivia, Ghana en Indonesië wonen mensen die voor hun inkomen, voedsel en water vaak afhankelijk zijn van het landschap waarin ze leven. “Al vele generaties zijn deze gemeenschappen de hoeders van het landschap”, vertelt Kees de Jong, directeur van Wilde Ganzen. “Zij hebben een sterke band met de natuur en een grondige kennis van de manier waarop hun omgeving in stand moet worden gehouden. Maar de bescherming van de natuur staat steeds meer onder druk door belangen van de overheid, het bedrijfsleven en mensen uit hun eigen gemeenschap.”

Moeilijke omstandigheden voor lokale natuurorganisaties

Lokale bewoners die het verlies van hun land en overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen willen tegengaan, verenigen zich in kleine natuurbeschermingsorganisaties. Sander van Andel, senior expert natuurbescherming bij IUCN NL: “Zij werken en leven in prachtige landschappen met veel natuur maar onder moeilijke omstandigheden. Hun rechten worden vaak niet erkend en hun kennis niet op waarde geschat. Dit gebrek aan erkenning wordt versterkt door hun beperkte toegang tot fondsen en beperkte zichtbaarheid op nationaal en internationaal niveau.”

Wilde Ganzen, IUCN NL en de Nationale Postcode Loterij hebben elkaar gevonden om deze organisaties te versterken. IUCN NL maakt deel uit van ’s werelds grootste unie voor natuurbeschermingsorganisaties en werkt al jaren met deze groepen. Wilde Ganzen steunt aanpakkers die armoede van onderop willen doorbreken. Zo is Change the Game Academy opgezet, een succesvol trainingsprogramma dat kleine organisaties helpt hun inkomsten te verbreden en lokale steun op te bouwen.

Sterke organisaties worden aanjagers van verandering

Samen met de lokale partnerorganisaties WACSI, A Rocha Ghana, WARSI en Nature Bolivia worden trainingen opgezet. Natuurbeschermers leren lokaal fondsen te werven en op te komen voor eigen rechten. Het geld dat organisaties vervolgens in eigen gemeenschap inzamelen, wordt verdubbeld. Zo kunnen projecten worden opgezet die de natuur beschermen en mensen van een inkomen voorzien, bijvoorbeeld met lokaal geproduceerde producten.

Om netwerken te verstevigen worden deze kleine organisaties in contact gebracht met grote natuurbeschermingsorganisaties. Het doel is om tegen het einde van 2025 een kleine dertig organisaties in zes unieke natuurgebieden, verspreid over drie landen, in staat te stellen hun leefgebieden te beschermen en zelf de aanjagers te worden van verandering. Dit komt direct of indirect ten goede aan de ongeveer 1 miljoen mensen die in deze gebieden wonen. Daarnaast worden de trainingen via een online platform gratis beschikbaar gesteld aan natuurbeschermers wereldwijd.