Op 14 januari 2020 verscheen het onderzoeksrapport naar vrijwilligersreizen vanuit Nederland naar kindertehuizen dat in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken werd uitgevoerd. Ook de reactie van het Kabinet werd die dag naar buiten gebracht. Better Care Network Netherlands, samenwerkingspartner van Wilde Ganzen, benadrukt de urgentie voor zowel de sector als de overheid om in actie te komen.

Vrijwilligersreizen naar lage- en middeninkomenslanden zijn vrijwel altijd goed bedoeld. De zingeving die een vrijwilligerservaring brengt, maakt dat eventuele nadelige consequenties over het hoofd worden gezien. In het onderzoek worden deze nadelige consequenties op een rijtje gezet.

Inkomsten belangrijk voor weeshuizen

Een voorbeeld hiervan is het onnodig in stand houden van weeshuizen. Vrijwilligers brengen niet alleen twee handen mee, maar vaak ook een volle portemonnee. Het is beter om kinderen te herenigen met eigen familie of in een pleeggezin onder te brengen. Toch wordt hier niet altijd voor gekozen vanwege de inkomsten die vrijwilligers met zich mee brengen.

Kinderen op de eerste plek

Wilde Ganzen is zich erg bewust van deze en andere negatieve consequenties die vrijwilligerswerk met zich meebrengt. Wij erkennen de gezamenlijke verantwoordelijkheid die wij met particuliere initiatieven hebben, om het welzijn van kinderen op de eerste plek te zetten. Je leest er meer over in onze whitepaper Van Internaat naar Thuis.

We nodigen jou van harte uit om met ons in gesprek te gaan over verantwoorde vormen van vrijwilligerswerk en het welzijn van kinderen. We denken graag met je mee!

Voor een gesprek, of vragen hierover kun je altijd contact opnemen met Marit van Liere, via marit@wildeganzen.nl.