Veel boeren op West-Timor hebben last van plagen en plantenziekten. De steeds hoger wordende productiekosten staan niet meer in verhouding tot de opbrengsten. Biologische landbouw is de oplossing voor mens en natuur.

Op West-Timor verbouwen boeren veel mais, rijst, koffie en fruit. Het land was altijd zeer vruchtbaar, maar de laatste tijd gaat het niet meer zo goed. De landbouwopbrengsten dalen, terwijl de productiekosten stijgen. Dit komt vooral doordat de toestand van de bodem verslechtert. Gewassen zijn daardoor minder weerbaar voor plagen en ziekten.

Voedselvoorziening in gevaar

Landbouw is voor deze mensen hun belangrijkste inkomstenbron. Als niemand iets doet, loopt uiteindelijk de voedselvoorziening gevaar. Dat probleem ziet ook de lokale organisatie YASAP. Zij runnen een kleuterschool en een kindertehuis en hebben een grote moestuin. Ze zouden heel graag de groenten uit hun tuin willen verkopen op de markt, zodat ze met het geld hun school en opvang draaiende kunnen houden. Helaas lukt dat nu niet echt.

Een waar eldorado

Tijd voor actie dus. En laat er nou een heel succesvol trainingscentrum in de buurt zijn waar op indrukwekkende wijze gewassen verbouwd worden en gezonde varkens en kippen rondlopen! Dit centrum is een waar eldorado waar alles biologisch geteeld en gefokt wordt. De mensen van dit centrum willen heel graag de boeren in de omgeving trainen in biologische landbouw en tevens hun kennis overdragen aan de kleuterschool, zodat ook de moestuin daar tot groei en bloei komt.

Omschakelen naar biologische landbouw

Met jouw steun kunnen 50 boeren uit de omgeving en de kinderen uit het kindertehuis kennismaken met de voordelen van biologische landbouw. Het betekent voor de boeren zeker een omschakeling, maar als ze inzien wat voor voordelen deze nieuwe manier biedt en als ze weten hoe ze op een andere manier plagen kunnen bestrijden, dan komt dit project de landbouw zeker ten goede. En YASAP kan met de gezonde opbrengst van hun moestuin straks financieel een stuk onafhankelijker worden van buitenlandse hulp. Bijkomend voordeel is dat de kinderen spelenderwijs kennismaken met duurzaam natuurbeheer.

Jouw hulp is nodig om het trainingsprogramma op te zetten, modeltuinen gereed te maken en zaden te kopen. Zo helpen we samen de mensen op West-Timor en dragen we een steentje bij voor een beter milieu. Kan niet beter toch?

YASAP Tarus runt een kleuterschool en een kindertehuis op West-Timor in Indonesië.

YASAP is solidair met vrouwen en kinderen op West-Timor. De afkorting staat voor Stichting (Yayasan) Solidair (Solidaritas) met Kinderen (Anak) en Vrouwen (Perempuan).

Project in het kort