Veel boeren op West-Timor hadden last van plagen en plantenziekten. De steeds hoger wordende productiekosten stonden niet meer in verhouding tot de opbrengsten. Biologische landbouw was de oplossing voor mens en natuur!

Op West-Timor verbouwen boeren veel mais, rijst, koffie en fruit. Het land was altijd zeer vruchtbaar, maar de laatste jaren ging het niet meer zo goed. De landbouwopbrengsten daalden, terwijl de productiekosten stegen. Dit kwam vooral doordat de toestand van de bodem verslechterde. Gewassen waren daardoor minder weerbaar voor plagen en ziekten.

Voedselvoorziening was in gevaar

Landbouw is voor deze mensen hun belangrijkste inkomstenbron. Als niemand iets zou doen, zou de hele voedselvoorziening gevaar lopen. Dat probleem zag ook de lokale organisatie YASAP. Zij runnen een kleuterschool en een kindertehuis en hebben een grote moestuin. Ze wilden heel graag de groenten uit hun tuin verkopen op de markt, zodat ze met het geld hun school en opvang draaiende konden houden. Helaas lukte dat toen niet echt.

Een waar eldorado

Het was tijd voor actie dus. In de buurt was er een heel succesvol trainingscentrum in de buurt waar op indrukwekkende wijze gewassen verbouwd werden en gezonde varkens en kippen rondliepen. Dit centrum was een waar eldorado waar alles biologisch geteeld en gefokt wordt. De mensen van dit centrum wilden heel graag de boeren in de omgeving trainen in biologische landbouw en tevens hun kennis overdragen aan de kleuterschool, zodat ook de moestuin daar tot groei en bloei zou komen.

Omgeschakeld naar biologische landbouw

Door jouw steun hebben 50 boeren uit de omgeving en de kinderen uit het kindertehuis kennis gemaakt met de voordelen van biologische landbouw. Het betekende voor de boeren zeker een omschakeling, maar nu ze inzien wat voor voordelen deze nieuwe manier biedt en weten hoe ze op een andere manier plagen kunnen bestrijden, komt dit project de landbouw zeker ten goede. En YASAP is met de gezonde opbrengst van hun moestuin financieel een stuk onafhankelijker geworden van buitenlandse hulp. Bijkomend voordeel is dat de kinderen spelenderwijs kennismaken met duurzaam natuurbeheer.

Jouw hulp was bepalend om het trainingsprogramma op te zetten, modeltuinen gereed te maken en zaden te kopen. Zo hebben we samen de mensen op West-Timor geholpen en hebben we een steentje bijgedragen voor een beter milieu. Kan niet beter toch?

YASAP Tarus runt een kleuterschool en een kindertehuis op West-Timor in Indonesië.

YASAP is solidair met vrouwen en kinderen op West-Timor. De afkorting staat voor Stichting (Yayasan) Solidair (Solidaritas) met Kinderen (Anak) en Vrouwen (Perempuan).

Project in het kort