De coronacrisis raakt dove mensen bijzonder hard. Zo maken mondkapjes liplezen onmogelijk. In Peru bereiden ze zich voor op het tijdperk na corona door betere ondersteuning te bieden aan mensen met gehoorproblemen.

Het ging zo goed in Peru: er is toenemende aandacht voor onderwijs aan mensen met een beperking, zoals doven. Gebarentaal is erkend als officiële taal, er komen meer tolk-vertalers en er zijn dove rolmodellen die jongeren met een gehoorbeperking inspireren om door te leren.

Coronacrisis

Toen kwam de coronacrisis. In 2020 waren de scholen maar twee weken open. Er kwam een landelijke verplichting om mondkapjes te dragen en de economie ging op slot. Voor Asociación Holanda was dit een zware slag.

Gefinancierd door ijs

Deze organisatie wordt beheerd door een ondernemersechtpaar die ambachtelijk ijs maken in de stad Cajamarca. Trouw aan de filosofie van fairtrade nemen ze dove mensen in dienst en gaat een deel van de winst naar onderwijs voor dove kinderen. Het bedrijf groeide in de loop van de jaren uit tot zes vestigingen met zes dove werknemers.

Geen winst, geen geld

Door de coronacrisis viel de winst weg, moest er een vestiging sluiten en verloren meerdere werknemers hun baan. Dat betekent dat er ook niet meer geïnvesteerd kan worden in bijzonder onderwijs.

Nieuwe plannen

De mensen in Peru zitten niet bij de pakken neer en zijn druk begonnen met het maken van plannen voor na de coronacrisis. Doel is om mensen met gehoorproblemen beter te introduceren in de digitale wereld, aangepast onderwijs te bieden en ze te helpen carrière te maken in het dagelijks leven.

Gebarentaal, tolken en goede camera’s

Daar is nog wel wat geld voor nodig. Geld dat er in Peru nu even niet meer is. Met dit project zamelen we dat in voor schoolboeken, cursussen gebarentaal, het opleiden van tolk-vertalers en het stimuleren van gebarentaal bij horende studenten. Ook de aanschaf van laptops en mobiele telefoons met goede camera’s is belangrijk, nu veel meer thuis wordt gewerkt en er online les wordt gegeven.

Help je mee om het onderwijs voor dove mensen in Peru weer op de rails te krijgen? Met jouw steun motiveer je dove jongeren om weer te gaan leren en te vechten voor een betere toekomst!

Project in het kort