Om vrouwen in Irak de gelegenheid te geven zich te ontwikkelen en economisch onafhankelijk te worden, steunen we de bouw van een trainingscentrum in Kirkuk.

In de Iraakse samenleving zijn het de mannen die de macht in handen hebben. Zij werken in leidinggevende functies en zijn hoofd van het gezin. Vrouwen zitten vaak noodgedwongen thuis en worden geacht voor het gezin te zorgen.

Discriminatie en uitsluiting

Vrouwen die wel willen werken of al een baan hebben gevonden, hebben te maken met discriminatie en uitsluiting. Ze worden gepest door mannelijke collega’s, krijgen structureel minder salaris dan mannen en maken nauwelijks kans op promotie. Vaak regelen werkgevers geen kinderopvang en worden vrouwen gedwongen te werken op tijden dat ze eigenlijk thuis moeten zijn voor de kinderen.

Vrouwen willen verandering

Deze cultuur is lastig te veranderen. Veel vrouwen zien het als hun belangrijkste taak om voor de kinderen te zorgen en hechten minder waarde aan geld verdienen. En doordat ze minder uren kunnen werken, zijn ze gedwongen te kiezen voor beroepen met lage lonen. Toch zijn er genoeg vrouwen die verandering willen. Zij willen weten wat hun rechten zijn en strijden voor gelijkheid. De Iraakse arbeidswet staat aan hun zijde, nu de praktijk nog.

Bouw van trainingscentrum

Samen met de Internationale Vrije Vrouwen Stichting steunen wij de bouw van een trainingscentrum in Kirkuk. Een plek waar vrouwen samen kunnen komen voor trainingen en het delen van ervaringen. Daarnaast helpen we mee trainingsmaterialen te financieren en de kosten van vervoer deels te bekostigen. Dat laatste is een belangrijk punt voor vrouwen in Kirkuk. Zij kunnen hun huis niet uit als ze geen geld hebben voor een taxi.

Help je mee om vrouwen te onderwijzen in hun rechten en mogelijkheden, om ze daarmee een duwtje in de rug te geven op de arbeidsmarkt?

Project in het kort