In de stad Huye in Rwanda zijn veel vrouwen en meisjes die hun school niet hebben kunnen afmaken en daardoor moeilijk aan werk komen. Door dit project leren zij kleding maken en worden ze geholpen om een eigen bedrijf te starten.

Rwanda is volop in ontwikkeling. Gelukkig! Vroeger was het een Belgische kolonie en eind vorige eeuw brak er een burgeroorlog uit tussen Hutu’s en Tutsi’s. Nu heeft het land grote ambities en wil het uit de armoede komen. Er is al veel vooruitgang geboekt, maar toch leeft nog steeds meer dan de helft van de bevolking onder de armoedegrens.

Vrouwen vallen buiten de boot

Vooral op het platteland is het leven moeilijk. Na de genocide was 60 tot 70 procent van de bevolking vrouw. Velen van hen zijn nooit naar school geweest. Tegenwoordig is er ruime aandacht voor onderwijs voor meisjes en gelijkheid, maar toch vallen veel vrouwen buiten de boot.

Zelf geld verdienen

Om daar verandering in te brengen wil de lokale organisatie New Life for Africa naaiopleidingen opzetten voor kwetsbare vrouwen. Met de aanschaf van naaimachines en materiaal kunnen twintig vrouwen leren hoe ze kleding moeten maken en repareren. Met een diploma op zak worden ze vervolgens geholpen een eigen bedrijf op te zetten, zodat ze zelf geld kunnen verdienen.

Een duurzaam project

De organisatie heeft daarnaast goede plannen om ook zelf op eigen benen te kunnen staan. Door de kleding van de cursisten te verkopen, willen ze geld verdienen om de salarissen van de trainers te betalen. De vrouwen die aan de opleiding meedoen krijgen een naaimachine, zodat ze een eigen bedrijf kunnen beginnen. De gekregen materialen betalen ze terug met de winst uit hun eigen bedrijf. Zo kunnen toekomstige cursisten weer geholpen worden.

Een klein, maar effectief project voor kwetsbare vrouwen, met een degelijk businessplan. Dat steunen we graag. Jij ook?

De missie van New Life Africa is om in samenwerking met de overheid het sociaal en economisch welzijn van de bevolking te verbeteren. De organisatie richt zich daarbij vooral op vrouwen en meisjes.

Nieuw Leven Afrika. Opgericht in 2010. De stichting heeft ten doel: het verlenen van hulp aan vrouwen, kinderen, ouderen en andere hulpbehoeftigen, alsmede de opvang van kinderen en gehandicapten en het organiseren van seminars en andere bijeenkomsten.

Project in het kort