24 kinderen die nu nog in de noodopvang zitten in Oeganda kunnen we met jouw steun herenigen met hun ouders of een plek geven in een pleeggezin.

Kinderen horen niet in een weeshuis. Helaas zien we dat in Oeganda nog heel veel kinderen uit arme gezinnen in een tehuis worden geplaatst.

Sharon groeide zelf op in een tehuis

Sharon Nyanjura groeide zelf op in zo’n tehuis. Dankzij financiële steun van een sponsor kon ze studeren aan de universiteit. De kracht die zij heeft gekregen, zet ze nu in om andere kinderen zonder ouderlijke zorg te helpen. Met haar stichting Arise And Shine Uganda heeft ze een opvangcentrum opgezet waar kinderen tijdelijk worden opgevangen en waar ze zorg, eten en aandacht krijgen.

Zorgvuldige plaatsing in (pleeg)gezin

Terwijl de kinderen aansterken, doet de organisatie er alles aan om de thuissituatie te verbeteren of een passend pleeggezin te vinden. Vaak met succes: meerdere kinderen wonen weer thuis of hebben een liefdevol pleeggezin gevonden. De plaatsing wordt door Sharon en haar organisatie zorgvuldig begeleid en de gezinnen worden met raad en daad bijgestaan.

Kinderen staan te popelen

Op dit moment zijn er genoeg pleeggezinnen geselecteerd en opgeleid. Maar het ontbreekt Sharon aan genoeg financiën om deze gezinnen te begeleiden en mee te betalen aan de zorgkosten. 15 kinderen staan te popelen om een nieuwe toekomst te beginnen, maar kunnen nu nog niet geplaatst worden.

Steun voor de ouders

Met jouw steun en die van Arise And Shine Netherlands kunnen deze kinderen worden geplaatst in een pleeggezin. 9 andere kinderen kunnen herenigd worden met hun eigen familie. Jouw bijdrage is nodig om de basisbehoeften voor de kinderen te regelen. Ook wordt jouw bijdrage gebruikt om de gezinnen te helpen activiteiten op te zetten waarmee ze zelf geld gaan verdienen. Zo zorgen we er voor dat ook op de lange termijn ouders de kinderen kunnen onderhouden en voorkomen we dat een extra kind als een last wordt ervaren.

Help je mee?

Voor 1.000 euro per kind kunnen we levens veranderen. Niemand hoort op te groeien in een weeshuis of opvanghuis. Hoe sneller kunnen naar een liefdevol en veilig thuis kunnen, hoe beter. Help je mee om dat voor deze 24 kinderen voor elkaar te krijgen? Samen hebben we de 15.000 euro die nodig is, zo bij elkaar gespaard!

Project in het kort