In de regio Karamoja in Oeganda wordt meisjesonderwijs gezien als een zinloze investering en verspilling van tijd en geld. Meisjes worden jong uitgehuwelijkt, in ruil voor een bruidsschat.

Karamoja wordt bewoond door nomadenstammen. De bevolking leeft van kleinschalige veeteelt en landbouw. Door aanhoudende droogte is het steeds moeilijker om geld te verdienen. Het gebied hoort dan ook bij de armste regio’s ter wereld. Meer dan zestig procent van de bewoners leeft in bittere armoede en slechts vijf procent van de mensen kan lezen en schrijven.

Genderongelijkheid

Deze nomaden hechten veel waarde aan lokale tradities. Jongens zijn verantwoordelijk voor het vee. Meisjes hebben in hun ogen geen onderwijs nodig, zij moeten kinderen krijgen en voor het huishouden zorgen. Op jonge leeftijd worden ze uitgehuwelijkt, tienerzwangerschappen komen veel voor, net als huiselijk geweld.

Powervrouwen in actie

Een groep actieve en hardwerkende vrouwen pikt het niet langer. Onder leiding van Grace Louma is de organisatie AWARE opgericht: Action for Women and Awakening in Rural Environment. Deze powervrouwen voeren campagnes om geweld tegen vrouwen te verminderen en om de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen te verminderen. Ook hebben ze oog voor andere kwetsbare groepen. Zo bieden ze opvang en verzorging aan kinderen met een beperking. Met steun van de Nederlandse Child Care Africa Foundation runnen de vrouwen een opvang- en activiteitencentrum voor kwetsbare meisjes en vrouwen. Het is een veilige plek voor meisjes die niet jong willen trouwen of die door willen leren. Ze kunnen er tijdelijk wonen, cursussen volgen en plannen maken voor de toekomst. Ook bieden de vrouwen toegang tot onderwijs voor jongeren, zodat die straks hun eigen gemeenschap vooruit kan helpen.

Ruimtegebrek in centrum

Dit centrum willen we graag uitbreiden, want er is ruimtegebrek ontstaan door de vele activiteiten en de opvang van vrouwen en meisjes uit de hele regio. Ze willen graag drie multifunctionele ruimtes bouwen die kunnen dienen als bibliotheek, slaapzaal en leslokaal.

Met de uitbreiding is het opvang- en activiteitencentrum straks nog beter in staat om meisjes in deze arme regio in toekomstperspectief te geven. Steun jij de vrouwen en meisjes in deze regio?

AWARE werd in 1989 opgericht door een groep actieve en hardwerkende vrouwen, onder leiding van Grace Louma. De organisatie voert campagnes om geweld tegen vrouwen te verminderen en werkt hard om de sociale, culturele en economische problemen in Oeganda te bestrijden.

Stichting Child Care Africa is een Nederlandse stichting, opgericht in 2019 om kwetsbare kinderen in Afrika een beter toekomstperspectief te bieden. De stichting draagt bij aan een wereld waarin alle kinderen leven in veiligheid en toegang hebben tot onderwijs, gezondheidszorg, schoon drinkwater, eten, onderdak en rechten.

Project in het kort