Wie kans wil maken op een fatsoenlijke baan, moet diploma’s hebben. Als je gediscrimineerd wordt en achtergesteld, dan is de weg daarnaartoe erg moeilijk. Roma in Oekraïne lopen in de eerste jaren van hun ontwikkeling al gelijk een achterstand op. Die achterstand willen ze in Janoshi overbruggen.

Net als in de rest van Europa, zijn er ook in Oekraïne veel vooroordelen jegens Roma. Ze ervaren overal discriminatie en uitsluiting. De meeste Roma in Oekraïne wonen in buitenwijken die ‘Roma-kampen’ worden genoemd. Hier zijn de omstandigheden slecht en zijn er nauwelijks basisvoorzieningen als stromend water, riolering en bestrating. Ouders proberen met het inzamelen van papier, lege flessen en oud ijzer op de vuilnisbelt wat geld te verdienen.

Elke ouder wil hetzelfde

Deze ouders willen precies hetzelfde als alle ouders. Zelf hebben ze weinig hoop voor de toekomst. Maar ze willen dat hun kinderen slagen in de maatschappij en dat zij een beter leven krijgen. De meeste ouders weten dat goed onderwijs de enige manier is om uit deze uitzichtloze situatie te komen. En juist daar ligt het probleem.

Geweigerd op de basisschool

Veel Roma-kinderen worden geweigerd op de basisschool vanwege hun gebrek aan sociale vaardigheden en slechte hygiëne. Dat gebeurt ook in het dorp Janoshi. Hier wonen 82 Roma-families. In het kamp zelf staat een kleine school. Er is maar één klaslokaal, dat wordt gebruikt kleuteronderwijs en voor groep 1 en 2 van de basisschool. Dat betekent dat de klas telkens moet worden omgebouwd.

Beter onderwijs

De wens van de ouders is dat de school wordt gerenoveerd en uitgebreid. Daardoor kunnen er meer kinderen naar school. En dat is belangrijk, want alleen zo leren de kinderen lezen en schrijven en kunnen ze beter voorbereid naar de basisschool in het dorp. Deze basisschool staat helemaal achter het plan en de docent van die school helpt mee zodat de Roma-kinderen straks makkelijker de overstap kunnen maken naar vervolgonderwijs.

Wil jij deze gemarginaliseerde groep helpen door de kinderen een goede start in het leven te geven? Maak dan vandaag nog een donatie voor dit project aan ons over! Hartelijk dank.

Shidno-Evropejska Misija (SEM) is een christelijke organisatie en organiseert allerlei lokale projecten voor mensen die minder bedeeld zijn. Dit zijn vooral projecten in verschillende zigeunerwijken, in zorginstellingen en in andere achtergestelde wijken. De medewerkers van de SEM staan voor iedereen klaar die dat nodig hebben, zonder onderscheid te maken in afkomst of geloof.

Stichting Eindhoven Bouwt (SEB) helpt jongeren in Eindhoven en omgeving om hun talenten en hun identiteit te ontwikkelen. De stichting daagt jongeren uit om zich in te zetten voor hun medemens. In Eindhoven bouwen ze aan een vrijwilligersnetwerk. Ze koppelen jongeren die zich willen inzetten aan kwetsbare mensen in de stad. Daarnaast gaan ze met jongeren uit Eindhoven naar een Roma-kamp in Oost-Europa om daar iets voor de medemens te betekenen.

Project in het kort