De renovatie van de Bethel Nursery and Primary School in zuidelijk Nigeria is gelukt. De school ligt in de plaats Nwofe Agbaja. Met steun van Wilde Ganzen vonden daar renovatiewerkzaamheden plaats. De lokalen zijn ingericht en mede toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers. 

Na renovatie meer kinderen naar school

Voor de renovatie konden 350 kinderen naar school. Sinds de renovatie is dit aantal gestegen naar 450 leerlingen, waaronder kinderen met een beperking, wees- en kwetsbare kinderen en kinderen met HIV.

Project in het kort

Goede onderwijsvoorzieningen op school in Nigeria

De kinderen en docenten hebben nu goede onderwijsvoorzieningen op de Bethel school, wat natuurlijk de kwaliteit van het onderwijs en het leerplezier ten goede komt. De toestroom van nieuwe leerlingen is enorm toegenomen. Doordat de Bethelschool nu mede geschikt en toegankelijk is voor kinderen met een beperking, is Bethel een school met ‘inclusief’ onderwijs geworden.

School erkend door de overheid in Nigeria

In 2015 is, mede dankzij de verbeteringen, de school erkend door de overheid, die financiële ondersteuning zal verstrekken. Tevens heeft men inmiddels een kleinschalige middelbare school naast de basisschool gebouwd, ook met inclusief onderwijs, waarnaar de leerlingen kunnen doorstromen.

Een heel mooi resultaat van de Bethelschool samen met Stichting CBR Effata en Wilde Ganzen!

Bethel Nursery and Primary School in Nigeria