Op het Indonesische eiland Flores zijn honderd waterpunten aangelegd, zodat zeventien dorpen drinkwater hebben. Een project dat niet kon worden afgerond zonder aanpakker Tarsi Sjukur. Hij heeft inmiddels zoveel kennis, dat je hem gerust een waterdeskundige mag noemen.  

“Als je geen schoon water hebt, heeft dat invloed op alles in je leven”, vertelt Leo Verdurmen van stichting Rupingh, die zich inzet voor de mensen op Flores. “Mensen waren vaak ziek omdat ze water dronken uit een vervuilde rivier, waar ze ook nog eens uren voor moesten lopen. Elke dag. Dit was de dagelijkse realiteit op het eiland.De armoede op Flores blijft bestaan als er geen watervoorzieningen bij komen. Daarom zijn waterprojecten onze belangrijkste focus.”

Project in het kort

Tarsi poseert lachend voor een foto.
Onze lokale partner Tarsi Sjukur.

Onze aanpakker: Tarsi

“Zonder onze lokale partner Tarsi Sjukur zouden we ons werk niet kunnen doen. Mijn oom Theo ontmoette hem jaren geleden tijdens zijn vakantie in Indonesië. Hij was reisgids. Theo opperde dat Tarsi Nederlands zou leren voor een betere toekomst, er kwamen immers steeds meer Nederlanders naar het eiland. Van het een kwam het ander en Theo nodigde hem voor drie maanden uit bij hem thuis. Het was een bijzondere tijd, waar ik mooie herinneringen aan heb. Er ontstond een hechte band. Tarsi vertelde ons over het gebrek aan water en dat hij graag een waterput wilde slaan. We zamelden geld in en toen Tarsi terug op Flores was zocht hij direct een team bij elkaar en installeerde de eerste waterput.”

Beter leven met schoon drinkwater

Inmiddels werkt Tarsi niet meer als gids en heeft hij al vele waterprojecten gedaan. Hij heeft een ontzettend veel kennis opgebouwd en doet alles met een vast team van vaklieden.” Dankzij zijn inzet en de hulp van stichting Rupingh is dit project met succes afgerond en hebben ruim 8.000 mensen op Flores een beter leven gekregen.

Schoon drinkwater uit een nieuwe pomp in Indonesië.
Schoon drinkwater!