Wie op de basisschool in het dorp Orzu in Nigeria naar het toilet moest, deed dat liever in de bosjes dan op de vieze toiletten. Want zonder water konden die niet worden doorgespoeld. Hoog tijd om daar wat aan te doen. Maar dat bleek lastiger dan gedacht…

Zul je altijd zien, net wanneer de les is begonnen, moet de eerste leerling van de Eziawa Community Primary School alweer hoognodig naar het toilet. “Ga maar naar buiten, maar wel snel weer terugkomen”, roept de juf. Bij de school waren toiletten, maar dat waren niet meer dan gaten in de grond. Daar stonk het enorm, geen kind die er naar binnen durfde. De school was niet aangesloten op een waterleiding, dus doorspoelen en handen wassen was niet mogelijk.

Kinderen op een schoolplein in Nigeria.Kinderen werden ziek

Kinderen deden hun behoefte in de bosjes en kwamen zonder handen te wassen weer terug in de klas. Dat zorgde voor ziektes: tyfus, diarree, cholera. Sommige kinderen werden zelfs zo ziek dat ze er aan overleden.
De overheid van Nigeria wil heel graag deze ziektes terugdringen, maar het ontbreekt vaak aan een goede organisatie en geld. De basischool in Orzu was allang blij dat ze de leerkrachten konden betalen, geld voor renovaties of het aanleggen van een waterleiding was er niet. Daar was hulp van anderen voor nodig.

Het eerste plan

De hulp kwam van de Rural Women Foundation. Deze enthousiaste ontwikkelingsorganisatie zet waterprojecten op voor kinderen in Afrika en heeft inmiddels op 24 scholen en gezondheidscentra schoon drinkwater en toiletten aangelegd. Voor de school in Orzu was het plan om naar water te boren en een pomp te bouwen. Dat was bij alle andere scholen ook telkens zo uitgevoerd.
Maar helaas liep het deze keer anders. Ook al bleek uit onderzoek dat er water in de grond moest zitten, het werd niet gevonden. Er werd op verschillende plekken geboord, maar zonder succes. Uiteindelijk werd een tweede boor ingeschakeld, ditmaal een nog grotere. Die vond na twee weken zoeken wel een plek waar water zat, maar de tunnel stortte in…

Drie kleine kinderen met groene shirtjes in Nigeria.Het tweede plan

Hoe nu verder? De organisatie was niet voor één boorgat te vangen en besloot het plan aan te passen. De kinderen in Orzu verdienden immers schoon drinkwater! Als het water niet uit de grond kan komen, dan maar regenwater gebruiken. Er valt namelijk in deze regio gelukkig genoeg neerslag. Er werden goten aangelegd op het dak van de school, er kwam een grote watertank in de grond en er werd een watertoren gebouwd. Met behulp van een generator wordt het water nu vanuit de tank omhoog gepompt, waarna het weer naar beneden kan stromen.

Hygiëne flink verbeterd

Als een kind nu moet plassen, kan dat in een gloednieuw toiletgebouw mét waterleiding. Even doorspoelen en klaar! “Vergeet niet je handen te wassen he”, roept de juf nu. Er zijn kranen en alle leerkrachten hebben uitleg gekregen hoe ze de hygiëne van de kinderen kunnen verbeteren. Er is zelfs verlichting, dankzij een zonnepaneel.

Het mooie is: niet alleen de basisschool gebruikt de nieuwe waterleiding, ook de mensen uit het dorp mogen water komen halen. In het watersysteem zit een filter, maar voor de zekerheid wordt iedereen wel aangeraden het water even te koken voordat ze het drinken.

Een hele verbetering

Zo hebben de kinderen en hun ouders in Orzu eindelijk toegang tot schoon drinkwater en kunnen ziektes worden voorkomen. Een hele verbetering die alleen maar kon lukken dankzij jouw bijdrage. Daarom wil wij je hartelijk dank voor je steun aan dit gelukte waterproject!

Project in het kort