Toen de coronapandemie uitbrak reisden miljoenen Indiërs uit de steden terug naar de plattelandsdorpen waar ze vandaan kwamen. Deze mensen worden bij dit project betrokken bij het herstellen van de waterhuishouding in het noorden van India.

In het van oorsprong zeer waterrijke Uttarakhand, een Indiase deelstaat grenzend aan Tibet en Nepal, is water al lang niet meer overal beschikbaar of bruikbaar. Regenval is de laatste jaren flink afgenomen of stroomt in de moessontijd ongebruikt de hellingen af. Veel water is vervuild door uitwerpselen, bemesting van landbouwgrond en bouwwerkzaamheden. Als er al leidingwater beschikbaar is, dan is de kwaliteit van water vaak slecht.

Werk kwijt door corona

Het gevolg is dat zo’n tachtig procent van alle ziektes in de regio te wijten is aan vervuild drinkwater. Tegelijkertijd zijn duizenden jonge mannen en vrouwen uit de steden terug naar de regio gekomen. Zij hebben allemaal hun baan verloren toen corona uitbrak en er strenge maatregelen werden genomen. Van de ene op de andere dag was er geen werk meer en was de enige optie om terug te keren naar hun familie.

Zonder water geen werk

In Uttarakhand leven de meeste mensen van de land- en bosbouw. Zonder waterbehoud is werkgelegenheid in dit heuvelachtige gebied haast niet mogelijk. Daarom heeft een succesvolle Indiase organisatie het plan bedacht om deze teruggekeerde mensen in te zetten voor het herstellen van waterbronnen, het demonstreren van praktische oplossingen voor waterbehoud en het creëren van bewustwording rondom watergebruik en hygiëne.

Landbouw en bosbehoud

300 jongeren en 500 vrouwen uit verschillende vrouwengroepen gaan aan de slag om waterbronnen te herstellen, loofbomen te planten, vijvers aan te leggen en tanks te onderhouden. Het programma staat of valt met goede informatie voor alle inwoners in de dorpen in deze regio. Daarom worden mensen aangemoedigd om kennis en problemen te delen. Zo kunnen positieve en informatieve verhalen op een laagdrempelige manier gedeeld worden en worden jongeren klaargestoomd voor het behoud van land, water en bos. Tevens krijgen de bewoners zo meer informatie over programma’s van de overheid waar ze aan mee kunnen doen.

Dit mooie project verbindt natuurherstel met onderwijs en werkgelegenheid. Help jij de 800 mensen in deze regio?

Project in het kort

Consortium For Himalaya Conservation (HIMCON) is een niet-gouvernementele organisatie die zich volledig heeft gecommitteerd aan de verbetering van het milieu in de Himalaya en het welzijn van de lokale bevolking. HIMCON heeft oog voor en waardeert de rijke culturele traditie van het gebied en streeft ernaar traditionele systemen van natuurbeheer te promoten.

Stichting Himalaya Resources steunt projecten van lokale Indiase organisaties die zich richten op de verlichting van het leven van mensen in de Himalaya en de verrijking van de natuur. Vaak gaat dit hand in hand. Denk aan filters om het drinkwater te zuiveren, verbeteren van opvang van regenwater voor irrigatie en het kweken en planten van multifunctionele loof- en fruitbomen. Het gaat om projecten waarbij traditionele en moderne technieken op slimme wijze worden gecombineerd. Betrouwbare partners in de regio voeren het werk uit samen met de bewoners van tientallen dorpen.