Onze drempel criteria

Vrouwen, kinderen en mensen met een beperking krijgen bij Wilde Ganzen extra aandacht, om te voorkomen dat hun rechten in het gedrang komen. Voor deze groepen hebben we speciale projectrichtlijnen opgesteld.

Ook voor onderwijs-, opvangprojecten en aanvragen met microfinanciering hanteert Wilde Ganzen bijzondere voorwaarden. We financieren bijvoorbeeld alleen kleinschalige (dag)opvang omdat dit een beter effect heeft op kinderen dan grootschalige opvang. En we ondersteunen de bouw van een school alleen als er ook oog is voor de lessen die er gegeven gaan worden.

Twee vrouwen werken op een markt in Kenia.

Gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen

Wilde Ganzen wil meer aandacht voor het gebrek aan gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen wereldwijd. Wij hechten hier grote waarde aan, net als de Nederlandse overheid. Volgens minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking kunnen vrouwen en mannen alleen gelijke kansen en rechten hebben, als vrouwen een grotere rol spelen in politiek, economie en vredesprocessen.

Mensen met een beperking

Mensen met een beperking hebben net als ieder ander recht op een menswaardig bestaan en gelijkwaardige deelname aan de maatschappij. Het beleid van Wilde Ganzen ten aanzien van de doelgroep MMB gaat uit van  het VN-verdrag voor rechten van mensen met een handicap.

Lachend afrikaans kind met bruine trui

Opvang van (wees)kinderen

Wilde Ganzen legt de nadruk op de naleving van het VN-verdrag voor de rechten van het kind en de Stockholm Declaration on Children and Residential Care. In het Kinderrechtenverdrag staat dat ‘het kind, voor de volledige en harmonische ontwikkeling van zijn of haar persoonlijkheid, dient op te groeien in een gezinsomgeving, in een sfeer van geluk, liefde en begrip’. Dit betekent dat, als er geen eigen gezin is, alternatieve zorg gebaseerd moet zijn op een gezinsomgeving.

Basisonderwijs

Wilde Ganzen deelt het standpunt van UNICEF met betrekking tot het recht op onderwijs: ‘Goed onderwijs is absoluut nodig voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving.’

Microfinanciering en sociaal-economische projecten

Projecten met microfinanciering en/of sociaal-economische projecten dienen bij te dragen aan het verbeteren van de gezondheid, onderwijsmogelijkheden en leefomstandigheden van mensen die in armoede leven, zodat ze daarmee op eigen kracht hun situatie kunnen verbeteren.