Mensen met een beperking hebben net als ieder ander recht op een menswaardig bestaan en gelijkwaardige deelname aan de maatschappij. Het beleid van Wilde Ganzen ten aanzien van de doelgroep MMB gaat uit van  het VN-verdrag voor rechten van mensen met een handicap ( Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRDP), dat in 2006 van kracht is geworden. Het verdrag is in juli 2016 door NL ondertekend.

Het verdrag stelt dat internationale ontwikkelingsprogramma’s zo veel mogelijk toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. ‘Leave no one behind!’ Het beleid van Wilde Ganzen is gericht op: MMB inclusief waar het kan en MMB specifiek waar nodig !

"Ons doel is mensen met een beperking én hun families uit hun isolement te halen."

— A. Masumbuko, initiatiefnemer centrum voor verstandelijk gehandicapten, Burundi

Soorten projecten

Wilde Ganzen heeft een voorkeur voor:

 • Projecten gericht op armoedebestrijding, waarbij:
  – rekening gehouden wordt met de toegang van mensen met een beperking
  – MMB actief betrokken zijn bij de planning, de uitvoering en de evaluatie
 • Projecten die specifiek gericht zijn op de ontwikkeling van de doelgroep mensen met een beperking. Denk bijvoorbeeld aan:
  –  voorzieningen gericht op specifieke medische zorg
  – voorzieningen gericht op opvang en thuiszorg
  – voorzieningen gericht op onderwijs
  – voorzieningen gericht op werkgelegenheid
  – bewustwording en voorlichting over de potentie van MMB en zorg voor MMB

"We hopen het isolement waarin mensen met een beperking zitten te doorbreken en hen te helpen met revalideren en het krijgen van hulpmiddelen."

— Maria Poulisse, oprichtster zorgcentrum CE CAMILO, Colombia

Belangrijke voorwaarden voor samenwerking

 • Het project gaat uit van de rechtenbenadering voor MMB.
 • Er is aandacht is voor Community Based Rehabilitation (CBR). Hierbij wordt door en vanuit de lokale gemeenschap gewerkt aan ondersteuning van mensen met een beperking en hun familie, gericht op deelname in de gemeenschap.
 • Voorzieningen gericht op permanente opvang van MMB dienen kleinschalig te zijn.

Relevante organisaties

Alliance for Disability Inclusive Development (ADID) strategisch partnerschap bestaande uit het Liliane Fonds, de Leprastichting, Light for the World en de Karuna Foundation gericht op pleiten en beïnvloeden ten behoeve van mensen met een beperking in lage- en middeninkomenslanden
Dutch Coalition on Disabilities and Development (DCDD) Netwerkorganisatie gericht op lobby en advocacy MMB; Wilde Ganzen is lid
Enablement (onderzoek en advies)
Karuna Foundation
Liliane Fonds
SeeYou Foundation
Lepra Stichting

Documentatie over inclusie MMB

‘Count me in. Include people with disabilities in development projects’; A practical guide for organisations in North and South; SeeYou Foundation; 2012;
Leave no one behind! Inspirational guide on inclusion of ultra-poor and marginalized people in economic development; Publication of the Working Group on Social Inclusion Partos Learning Platform; August 2015; An untapped potential. How disability inclusive is the Dutch Development Sector? Steps taken since the ratification of UN CRPD. DCDD; 2019