In 2022 gingen bijna overal ter wereld de grenzen weer open. Daardoor werd het makkelijker om nieuwe projecten op te zetten en om aanpakkers te ontmoeten. Eindelijk weer echt persoonlijk contact! Maar de naweeën van de coronapandemie trokken wel een zware wissel op gemeenschappen wereldwijd.

Wilde Ganzen steunde het afgelopen jaar 273 projecten. Kleine, concrete projecten: van het bouwen van scholen tot de aanleg van moestuinen en van het geven van trainingen tot het aanleggen van een waterleidingen. Samen met Nederlandse stichtingen en kleine hulporganisaties ter plekke, hebben we zo armoede bestreden en mensen een duwtje in de rug gegeven. Dit jaar zagen we ook dat het steeds meer organisaties in arme landen lukt om in hun eigen omgeving geld op te halen en mensen die in armoede leven te betrekken bij een project.

We zijn alle 52.024 donateurs ontzettend dankbaar voor hun giften in 2022.

Klimaat steeds belangrijker

Klimaat wordt een steeds belangrijker thema. Logisch, want klimaatverandering beïnvloedt gemeenschappen. Door droogte of juist grote overstromingen wordt het voor mensen lastiger om te oogsten, te werken of naar school te gaan. Het is mooi dat we de aandacht voor dit onderwerp terugzien in de projecten die we steunen. Van de aanleg van waterpompen en dijken tot de aanschaf van zonnepanelen en het planten van bomen.

Armoede neemt toe

Wat we in 2022 jammer genoeg ook moesten constateren is dat wereldwijd de armoede aan het toenemen is. De coronapandemie heeft er flink ingehakt bij veel gemeenschappen. Economische groei is niet vanzelfsprekend en de wereld is onrustiger geworden. Basisvoorzieningen zoals scholen en klinieken zijn op veel plekken achteruitgegaan. Overheden proberen daarnaast mensenrechten en de invloed van maatschappelijke organisaties steeds vaker in te perken.

Kleine organisaties zijn flexibel en innovaties

De focus van Wilde Ganzen lag vorig jaar dan ook op meer steun aan de lokale partnerorganisaties die de projecten uitvoeren. Zij zijn vaak flexibel, innovatief en daadkrachtig en zorgen ervoor dat de mensen die het écht nodig hebben, ook daadwerkelijk bereikt worden. Dat maakt hun projecten erg succesvol.

Wilde Ganzen steunde het afgelopen jaar 273 kleine, concrete projecten.

Minder afhankelijkheid van onze hulp

In 2022 werden 717* organisaties klassikaal getraind en volgden 12.581 mensen online een training bij Change the Game Academy. Dit zijn allemaal mensen die werken bij een partnerorganisatie en dankzij een training beter zijn geworden in het vinden van donateurs in eigen land en sterker in het opkomen voor eigen rechten. Zo zorgen we er niet alleen voor dat projecten slagen, maar ook dat lokale organisaties op lange termijn minder afhankelijk worden van buitenlandse hulp.

Dank aan al onze donateurs

Al dit werk konden we niet doen zonder onze donateurs. We zijn alle 52.024 donateurs dan ook ontzettend dankbaar voor hun giften vorig jaar. Hartelijk dank hiervoor!

*Het aantal organisaties die deel heeft genomen aan een training van Change the Game Academy in 2022 kan nog veranderen. Nog niet alle rapportages van onze partners zijn binnen.