Header project India 2016.0642

Zonne-energie voor school op Indiase platteland

De Indiase stroomvoorziening is problematisch: de stroom valt regelmatig voor meerdere uren uit. De energietoelevering is ontoereikend om aan de groeiende behoefte te voldoen en het net is overbelast.

Foto project India 2016.0642
De basisschool Gurukul Children Academy biedt sinds 2006 kwaliteitsonderwijs aan kinderen uit het dorp, ongeacht religie, sociale groepering of afkomst. Kinderen leren er lezen, schrijven en rekenen maar ook de creativiteit en fantasie wordt aangesproken. Er is veel aandacht voor zelfvertrouwen en –ontplooiing. 

Aanpak en verbetering

De school heeft een aansluiting op het elektriciteitsnet, maar de stroom komt meestal pas na schooltijd beschikbaar. Ventilatoren kunnen tijdens de les niet draaien en dat is heel lastig als de temperatuur hoog oploopt. In de winter, als het sneller donker wordt, kan de verlichting niet aan.

Project in het kort

De school  wil dat probleem aanpakken en verbetering brengen. Er zullen zonnepanelen en een installatie gerealiseerd worden. Zodra de nieuwe, betrouwbare stroomvoorziening er is, is de school niet meer afhankelijk van de grillen van het net. Stichting World Without Obstacles en Wilde ganzen zetten zich daar voor in.

Meer lesmogelijkheden

Met goede stroomvoorziening kan computeronderwijs op de school worden geïntroduceerd. De panelen zullen worden gelegd op 2 nieuw aan te bouwen leslokalen. Aan die ruimte is behoefte, want de 300 kinderen zitten in de huidige lokalen dicht op elkaar.

Help je mee om de school van duurzame en betrouwbare elektriciteit te voorzien, 2 klaslokalen bij te bouwen en voor te bereiden op computeronderwijs? Je kunt hier doneren op de website. Alvast hartelijk dank voor je bijdrage!

03 - Nieuwe school bouwen

Dit project is in uitvoering