Week van de Vooruitgang: Kinderen in de lift

8 september 2017

Elke dag zet Wilde Ganzen zich samen met Particuliere Initiatieven in voor mensen in ontwikkelingslanden die het moeilijk hebben. Dat is en blijft belangrijk. Maar laten we niet vergeten dat er de afgelopen jaren enorm veel is bereikt. Bijvoorbeeld voor kinderen in ontwikkelingslanden.

Veel kinderen zijn vandaag een heel stuk gezonder, rijker en slimmer dan twintig jaar geleden. Ze overleven veel vaker hun eerste levensjaren, ze leven minder vaak in extreme armoede en ze gaan vaker en langer naar school.

Tijdens deze Week van de Vooruitgang vraagt Wilde Ganzen samen met World’s Best News aandacht voor wat er de afgelopen jaren voor kinderen in ontwikkelingslanden is bereikt. Een van de grootste successen is het terugdringen van de kindersterfte. Steeds meer kinderen halen hun vijfde verjaardag. In 1990 stierven wereldwijd nog 90 van de duizend kinderen onder de vijf jaar. Vandaag zijn dat er 43 van de duizend. Dat betekent dat de kindersterfte in 25 jaar tijd is gehalveerd.

Kinderen naar school

Al even bemoedigend is het groeiende aantal kinderen dat naar de basisschool gaat. Vandaag zitten wereldwijd meer dan negen van de tien kinderen in de schoolbankjes. In 1970 waren dat er nog maar zes op de tien. In Afrika onder de Sahara gaan inmiddels acht van de tien kinderen naar school. In Latijns-Amerika, Noord-Afrika en delen van Azië is het schoolbezoek nu even hoog als in Europa.

Bovendien leven steeds minder kinderen in extreme armoede. In een kwart eeuw daalde het aantal mensen in grote armoede van 1,93 miljard tot 836 miljoen in 2015. De helft van hen is kind. Dat betekent meer dan een halvering van het aantal kinderen in extreme armoede.

Inzet van Particuliere Initiatieven
Organisaties, mensen in ontwikkelingslanden leveren de belangrijkste bijdrage aan deze vooruitgang. Wilde Ganzen steunt hen daarin. Bekijk hier een aantal projecten die Wilde Ganzen samen met bevlogen Nederlanders en betrokken mensen ter plaatse heeft gerealiseerd.

De bemoedigende cijfers laten zien dat onze gezamenlijke inzet succes heeft. Het is ons gelukt om het leven van miljoenen kinderen veel beter te maken. Met vereende inzet moet het lukken om álle kinderen een beter en gezonder bestaan te geven.

Meer dan een van onze projecten helpen?

Steun het werk van Wilde Ganzen

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.