Zeven redenen waarom kleine projecten er toe doen

4 december 2017

Ralf Bodelier van het online nieuwsplatform World’s Best News hoopt dat veel meer Nederlanders oog krijgen voor de enorme vooruitgang die wordt geboekt in lage inkomenslanden. Hij noemt zeven redenen waarom kleinschalige projecten daarbij belangrijk zijn.

 

1. Mensen met een kleinschalig project doen wat de armsten belangrijk vinden

Wat willen mensen die in armoede leven? Wat wil Rafaël in zijn dorp in Zimbabwe? Waarop hoopt de dakloze Mona in Calcutta? Zij willen het liefst: béter onderwijs, bétere gezondheidszorg en méér werk. Laat dat nu net de belangrijkste doelen zijn waar kleinschalige ontwikkelingsorganisaties aan werken.

2. Ze zijn betrokken tot in hun ziel

Voor veel vrijwilligers is ‘hun’ project een deel van hun leven. Ze steken er ontroerend veel tijd, energie en liefde in. Dat kán een valkuil zijn: in het slechtste geval maakt die liefde blind voor problemen in het project. Maar in de beste en veruit meeste gevallen is
die liefde een bron van inspiratie.

3. Ze halen concrete resultaten

Hands-on, zichtbaar en concreet. Zo kun je veel kleine ontwikkelingsprojecten typeren. Vorig jaar zag ik dorpsbewoners van het Malawiaanse Mkanda Farm stenen bakken voor lerarenhuizen. Ze werden ondersteund door een Nederlandse organisatie. Nu wonen de leraren er al.

4. Ze verbinden mensen wereldwijd

Vrijwilligers kennen de mensen voor wie ze zich inzetten persoonlijk. De kinderen van de basisschool, de kippenboeren, de zusters in het ziekenhuis.Deze contacten bestaan vaak jarenlang en groeien soms uit tot hechte vriendschappen. De persoonlijke aandacht en verbinding tussen mensen wereldwijd valt niet te vangen in rapporten en cijfers.

5. Ze betrekken Nederlanders bij ontwikkelingslanden

Vrijwilligers vertellen graag over hun project. Over hun laatste bezoek aan de kliniek in Ghana of de lerarenhuizen in Malawi. Dat doen ze op verjaardagen, op het werk of met vrienden in de kroeg. Ze praten met mensen die niet uit zichzelf in armoede in Afrika of Azië geïnteresseerd zijn. Voor hen openen ze vensters op ontwikkelingslanden die anders gesloten zou blijven.

6. Ze zijn wendbaar

Ontwikkelingswerk is grillig en onvoorspelbaar. In Malawi dreigde afgelopen jaren een hongersnood na forse overstromingen. Een particulier initiatief dat ik al jaren volg, verzette snel de bakens: één vergadering en één brief aan de donateurs was genoeg om te zorgen dat het geld naar de plek ging waar het op dat moment het hardste nodig was.

7. Ze krijgen met z’n allen veel voor elkaar

Kleinschalige ontwikkelingsprojecten zijn, het woord zegt het al, kleinschalig. Hun bereik is meestal niet groter dan een school, een dorp of een wijk. Een druppel op een gloeiende plaat, zou je kunnen denken. Maar zo is het niet. Want alleen al vanuit Nederland vallen er duizenden druppels. Tel daar de druppels bij op uit andere Westerse landen – en steeds vaker uit ontwikkelingslanden zélf – en plots kijk je uit over een oceaan aan betrokkenheid, inzet en resultaten.

Meer dan een van onze projecten helpen?

Steun het werk van Wilde Ganzen

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.