We zijn nog lang niet aan de geraniums toe

Frans vertelt graag. Met bezieling en een grapje op zijn tijd. UitFransenGerda zijn verhalen blijkt dat hij en Gerda samen een rijk leven leiden en midden in de maatschappij staan. Nog lang niet van plan om ‘het loodje te leggen’, maar ze hebben samen wel nagedacht over wat ze bij leven willen geven en wat en hoe ze willen nalaten als ze er niet meer zijn.

Drietrapsraket

“Concreet. Kleinschalig. Direct en effectief. Met die woorden in ons achterhoofd viel de keuze op Wilde Ganzen. Daarbij kozen we voor een drietrapsraket. Allereerst een Fonds op Naam. Daarbij kunnen we zelf bepalen naar welke projecten onze jaarlijkse gift gaat. Gerda en ik vinden zelfontplooiing en zelfredzaamheid van de begunstigden, nu of op termijn, belangrijk en we willen met onze steun een vliegwieleffect bewerkstelligen. Maar verder mag dat van alles zijn: projecten op het gebied van landbouw of bijvoorbeeld onderwijs.

Ten tweede is het fijn dat we direct terugkoppeling krijgen en zien wat er gebeurd is. Die betrokkenheid sluit aan bij de manier waarop we in het leven staan: de kar trekken, mede beleid bepalen en samen vooruitgang boeken. Wij zijn nog lang niet aan de geraniums toe!” Frans vervolgt: “En dan stap drie. Wanneer we er niet meer zijn, hebben we niets meer aan ons geld. Maar door ons Fonds op Naam hebben we nu gezien hoe het zal gaan en daardoor hebben we er het volste vertrouwen in dat onze nalatenschap door Wilde Ganzen – op de manier die wij voor ogen hebben – goed besteed zal worden.”

Kiezen voor de toekomst

En er is meer. De drietrapsraket is eigenlijk een ‘viertrapsraket’ geworden. Frans: “We denken graag mee. Hoe kunnen we Wilde Ganzen verder helpen om meer kleine én grote donateurs aan zich te binden?” In zijn werkzame leven ging Frans ‘de boer op’ om relaties aan te knopen en te onderhouden voor de bank waar hij werkte. Na zijn pensioen werd hij vrijwilliger bij de Sesam Academie (Senioren in de Samenleving) waar hij met kennis en kunde advies gaf aan organisaties die uit vrijwilligers bestaan. Door de jaren heen groeide zijn belangstelling voor fondsenwerving. “Gerda is ook echt betrokken. Goed in verandertrajecten, zij denkt beleidsmatig en kritisch en heeft veel ervaring in de zorgsector. Al die persoonlijke eigenschappen en ervaringen tellen op tot onze keuze: kiezen voor de toekomst van mensen, en ze steunen tot ze het zelf kunnen”.

Wilt u ook na uw leven het verschil maken voor anderen? Overweeg dan om Wilde Ganzen op te nemen in uw testament. Mail of bel naar Emmy Janssen: emmy@wildeganzen.nl en 035 – 8700 281.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.