Hoe dragen moestuinen bij aan het waarborgen van veilig, voedzaam en voldoende voedsel? Wat maakt een moestuin duurzaam? En hoe zorg je voor betrokkenheid van de lokale gemeenschap?

In deze webinar (bestaande uit twee delen) kijken we naar het thema moestuinen aan de hand van drie kernelementen: lokaal eigenaarschap, duurzaamheid en voedselzekerheid. Sluit je ook aan?

Op dinsdag 29 juni (19:30-21:00) gaan we in gesprek met onze partners Alerta Verde (Bolivia) en Association Dogon Initiative (Mali) over moestuinen.
De sub focus van dit webinar zal liggen op square metre gardens (Alerta Verde) en vrouwen associaties die zich inzetten voor voedselvoorziening (Association Dogon Initiative)

De webinars worden mede georganiseerd door onze partners The Nepal Trust, Alerta Verde, Bofta & Association Dogon Initiative. Wilt u deze uitnodiging in uw netwerk verspreiden? Graag!

Onderstaande link is te gebruiken op 29 juni vanaf 19:30. Ben je van plan digitaal aan te schuiven? Laat dit dan vooraf even weten via frederique@wildeganzen.nl.

 

Aanmelden