Dit is Rindre Mazi met zijn gezin. Hij woont in Nepal en behoort tot de Musahar, een groep die sociaal niet geaccepteerd wordt. Ze leven in armoede en in een gebied waar heel regelmatig overstromingen zijn. De allerarmsten worden hierdoor vaak het hardst getroffen, doordat hun huizen niet bestand zijn tegen het natuurgeweld.

Om dit te voorkomen worden mensen die dichtbij rivieren wonen geholpen om betere huizen te bouwen. Rindre en zijn gezin hebben inmiddels een veilig huis kunnen bouwen.

Uw steun geeft mensen als Rindre de kans op vooruitgang. En daar willen we u heel hartelijk voor bedanken.

Bekijk het verhaal van Rindre en ervaar zelf hoe uw steun er toe doet.

Rindre Mazi met zijn gezin