AAA

Contact Sitemap  
Bookmark and Share
Volg ons op  

Partners

Ontwikkelingssamenwerking doet Wilde Ganzen niet alleen met Particuliere Initiatieven, maar ook samen met andere organisaties. Deze partnerorganisaties steunen net als wij projecten in ontwikkelingslanden. Door krachten te bundelen en kennis te delen, bereiken we nog betere resultaten. Dit zijn onze partners.

De Nationale Postcode Loterij steunt goede doelen die actief zijn op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten, natuurbescherming, milieu en sociale cohesie in Nederland. Dankzij de 2,5 miljoen deelnemers van de Postcode Loterij kunnen goede doelen hun belangrijke werk voortzetten en nieuwe projecten starten. De helft van ieder verkocht lot gaat rechtstreeks naar goede doelen. In 2012 keert de Postcode Loterij een recordbedrag van 284 miljoen euro uit aan 85 goede doelenorganisaties.

Samen met PricewaterhouseCoopers en het Nederlands Jeugdinstituut voert Wilde Ganzen SBOS uit, de Subsidiefaciliteit voor Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking. SBOS is een programma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gericht op het vergroten van mondiaal burgerschap in de Nederlandse samenleving.

Alliantie met ICS, SOS Kinderdorpen en Wereldkinderen.
Doel: verbeteren van de situatie van kinderen, jongeren en de gemeenschappen om hen heen in diverse ontwikkelingslanden. 

Action for Children

Samenwerkingsverband met partners wereldwijd: Cese Brasil, Smile Foundation India, Soul City South Africa & KCDF Kenia en de partners uit Together4Change.
Doel: trainen van lokale organisaties in Brazilië, India en Zuid-Afrika in plaatselijke fondsenwerving voor kinderrechten, kindontwikkeling en voor projecten die de millenniumdoelen helpen bereiken.
www.cese.org.br  smilefoundationindia.org  www.soulcity.org.za  www.kcdf.or.ke

Branchevereniging voor Particuliere Initiatieven.
Doel: het Particulier Initiatief een stem geven bij discussies over ontwikkelingssamenwerking en de belangen behartigen van het kleinschalige Particulier Initiatief.

Het overlegorgaan en platform voor serviceorganisaties in ons land. Aangesloten zijn Fifty-One, Inner Wheel, JCI Nederland, Kiwanis, Ladies' Circle, Leo's, Lions, Nederlandsche Tafelronde, Rotaract, Rotary, Soroptimist International en Zonta. Een van de doelstellingen: opkomen voor groeperingen in probleemsituaties d.m.v. projecten in ontwikkelingslanden.

Wilde Ganzen en Net4Kids werken (naast in Change for Children en Action for Children) samen op het gebied van fondsenwerving, projectselectie, monitoring en evaluatie.
Doel: selecteren en uitvoeren van projecten voor kinderen in achterstandssituaties in ontwikkelingslanden.

De IKON produceert vanuit een (protestants) christelijke traditie en bijbels perspectief blikverruimende en grensverleggende inhoud voor radio, televisie en nieuwe media met als doel mensen te inspireren, te motiveren en te activeren.

Christelijke organisatie die huizen, scholen en klinieken bouwt met hulp van teams van jongeren en volwassenen uit Nederland.

Samenwerkingsverband met de Stichting Lions Werkgroep Blinden.
Doel: bestrijding van onnodige blindheid in ontwikkelingslanden door het financieel ondersteunen van lokale kleinschalige projecten.

KidsRights is een Nederlandse kinderrechtenorganisatie die opkomt voor de positie van zeer kwetsbare kinderen waar ook ter wereld en die zich inzet om kinderrechten te promoten en te ondersteunen. KidsRights ziet de kinderen zelf als ‘changemakers’.

 

Bedrijven

Wilde Ganzen werkt samen met de volgende bedrijven

Bedrijf Erop Uit

Evenementenbureau Creatieve uitjes door heel Nederland.

www.wildeganzen.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten