De Wilde Ganzen KennisHub: is het kennisuitwisseling en leerprogramma voor stichtingen en vzw’s van Wilde Ganzen. Het programma waarmee we de activiteiten van de stichtingen en vzw’s die met ons samenwerken versterken. In de KennisHub laten we ons inspireren door ervaringen van (collega) particuliere initiatieven, lokale aanpakkers en experts op het gebied van internationale samenwerking en armoedebestrijding.

De KennisHub kent twee leerlijnen, een waarbij we kijken naar manieren waarop jullie je projectpartner begeleiden en laten groeien als organisatie. Maar ook een die kijkt naar hoe jullie wereldburgerschap onder jullie achterban versterken.
Samen met jullie onderzoeken we hoe dat beter kan, leren we met én van elkaar en onderzoeken we hoe Wilde Ganzen jullie daarbij het beste kan ondersteunen.

De Wilde Ganzen KennisHub kent diverse activiteiten:

  • Evenementen als de Wilde Ganzendag,
  • Netwerkbijeenkomsten om onderling met (collega) particuliere initiatieven kennis uit te wisselen,
  • Wedstrijden waarin prijzen gewonnen kunnen worden op belangrijke leerstukken,
  • Fysieke, online en hybride trainingen waarin we samen aan de slag gaan met de belangrijke thema’s van ons werk,
  • Blogs en white papers.