Wilde Ganzen – 4e Pijler Week

Dit jaar zit er precies één week tussen de Wilde Ganzendag en de dag van de 4de Pijler. Voor ons reden om deze twee dagen met elkaar te verbinden door middel van een Wilde Ganzen – 4de Pijlerweek. In deze week organiseren we een aantal geweldige webinars, een workshop, en sluiten we af met een quiz met geweldige prijzen. 

De 4e Pijler ondersteunt vanuit Vlaanderen burgerinitiatieven voor internationale solidariteit. Zij organiseren jaarlijks een dag waarop de Vlaamse particuliere ontwikkelingsinitiatieven in het Vlaams Parlement samenkomen om te leren en te netwerken. 

Op 16 maart wordt deze week afgesloten met de Dag van de 4de pijler. Je bent van harte welkom. Aanmelden kan hier. 

Programma

Voor de webinars geldt dat we de online deuren openen om 19:15 uur. Om 19:30 uur gaan we van start. Via de chat heb je de mogelijkheid om vragen te stellen. Verder op de pagina volgt meer informatie over iedere sessie.

Toelichting & Aanmelden

Maandagavond 11 maart: Resultaten en toelichting onderzoek 'De bijdrage van burgers aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. Een vergelijkend perspectief.' 

Door Prof. Dr. Sara Kinsbergen

Het team van prof. Sara Kinsbergen van de Radboud Universiteit Nijmegen, heeft vorig jaar het tweede deel van het onderzoek afgerond.

In dit webinar presenteren en bespreken we de resultaten uit een recent onderzoek naar de rol die 4de Pijler organisaties spelen in het globale zuiden. In dit onderzoek brachten we in kaart wat voor ontwikkelingsprojecten Deense, Franse, Belgische en Nederlandse 4de Pijler organisaties ondersteunen in Senegal en in Nepal en hoe ze samenwerken met lokale actoren. Daarnaast analyseerden we wat de verschillen tussen het werk van verschillende 4de Pijler organisaties verklaart.

Dinsdagavond 12 maart: Globale uitdagingen - biodiversiteitsverlies - Hoe lokale gemeenschappen ondersteunen?

Door Pieter Van de Sype, beleidsmedewerker Internationaal bos bij BOS+

Het belang van biodiversiteit. Steeds meer planten en diersoorten verdwijnen. Met hen verdwijnen ook natuurlijke hulpbronnen. De natuur waarvan mensen afhankelijk zijn verdwijnt. De medicijnen, voedselgewassen van de toekomst zullen wellicht nooit ontdekt kunnen worden. We hebben er dus alle belang bij de natuur te beschermen. Pieter van de Sype van BOS+ gaat in op de mogelijkheden die we hebben om gemeenschappen te ondersteunen bij bescherming van hun livelihood. Hoe kan je met je organisatie aan natuurbescherming doen? Hou je voldoende rekening met de lokale bevolking?

Woensdagavond 13 maart: Quality education and challenges for the youth in Nepal

By Anuradha Sharma, award-winning children's author from Nepal

Anuradha has enchanted young minds with imaginative tales that spark creativity and foster a love for reading.

With a rich background of working in the field of education, she has dedicated a substantial part of her career in shaping young intellects and employing innovative teaching methodologies to inspire a passion for learning. Her commitment to both literature and education reflects a lifelong dedication to nurturing the next generation's curiosity and intellect.

This session takes place from 17:00 until 19:00 at the office of Wilde Ganzen. The adress is Piet Mondriaanlaan 14 in Amersfoort.

Woensdag 13 maart: SDG's - Een stand van zaken in Nederland, België en Internationaal - waar liggen de uitdagingen? 

Door CIFAL-Flanders met als spreker Peter Wollaert, Maud van Drosselaer en Sancar Çakırtaş SDG Voices van SDG Nederland   en Serge Beel (directeur internationale samenwerking 11.11.11)

SDG’s : Waar staan we nu? Waar staan we nu met de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs)? Zijn we goed op weg om de doelen te halen in 2030? Waar staan we in Nederland en waar in Vlaanderen? Wat zijn de resultaten op wereldschaal? In gesprek over een stand van zaken. Wat zijn de uitdagingen voor de komende 6 jaar, ook voor 4de Pijlerorganisaties die zich inzetten voor de SDG’s.  

CIFAL-Flanders en SDG Nederland maken een stand van zaken van de SDG’s in Vlaanderen en Nederland.  Maar we bekijken de SDG’s ook met een kritische bril: Zijn ze ook een waardevol kader voor onze partnerorganisaties in het globale Zuiden? Of niet?  

Donderdag 14 maart: De grote Nederland-België Quiz over het leven van POI's en 4de Pijlerinitiatieven 

Onder leiding van professoren Lau Schulpen en Patrick Develtere

Zin in een fijne gezellige België-tegen-Nederland-quizavond waarbij je meer te weten komt over het leven van Vlaamse 4de Pijlerinitiatieven en Nederlandse particuliere initiatieven. Benieuwd? Schrijf je snel in.  

Patrick Develtere, ‘uitvinder’ van ‘de 4de Pijler’ in Vlaanderen, en Lau Schulpen, van de Universiteit van Nijmegen, dagen jullie uit in deze quiz over internationale solidariteit. De antwoorden komen van jullie, want iedereen kan van thuis deelnemen aan deze ‘derby van de lage landen’. Voor de winnaars van de quiz is een prijs beschikbaar van € 500 en voor de tweede en derde prijs van € 250, te besteden aan een 4de Pijler of Particulier Initiatief naar keuze.