Succesvolle pilot “Faciliterend werken met je partner”

ErnstJan Stroes

Door ErnstJan Stroes

ErnstJan Stroes is coördinator programma’s bij de afdeling projecten en beheert vanuit Wilde Ganzen het secretariaat van het Europese Netwerk voor de ondersteuning van particuliere initiatieven. Hij heeft leiding gegeven aan het kennisplatform MyWorld voor particuliere initiatieven en was projectadviseur bij NCDO. Van 1992 tot 2002 woonde en werkte hij in Polen voor Nederlandse uitwisselingsprojecten en voor het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP). Hij is gespecialiseerd in milieu en duurzaamheid.  

Meer van ErnstJan ErnstJan Stroes

“Deze training moet iedereen doorlopen!”, zei een van de deelnemers aan de training ‘Faciliterend werken met je partner”. Wilde Ganzen biedt deze cursus in het najaar van 2023 voor de tweede keer aan. Vorig jaar is de training met negen deelnemers ge-pilot. En het was een succes! Een aantal avonden kwamen de negen deelnemers samen bij Wilde Ganzen. Ze verdiepten zich in vragen die hen bezig houden als ze hun partner ondersteunen.

“Het was intensief, dat zeker, maar ik heb ontzettend veel geleerd. Ik werk nu aan een plan om mijn partner te faciliteren. Het eigenaarschap ligt ten slotte bij hen”, zei een deelnemer. “De interactieve uitwisselingen en reflectie met elkaar was¬† fantastisch. We hebben onszelf naar een hoger plan gebracht. We zijn gegroeid! En Jos Coumans was hierin een geweldige steun.”, zei een van de andere deelnemers.

Bekijk de reacties van twee deelnemers.

Gezellige en goed ge√Įnformeerde intervisie

Behalve dat het inhoudelijk raak was, vonden de deelnemers het ook gezellig en enthousiasmerend om met elkaar casu√Įstiek te delen. Deze intervisie gebeurde steeds binnen een inhoudelijk kader wat de trainer aanreikte via een syllabi en korte introducties.¬† En met een maaltijd met een soepje en met koekjes, koffie en thee.

Globale uitdagingen vragen om lokale oplossingen: wat betekent dit voor POI?

De cursus ‘Faciliterend werken met je projectpartner‘ start weer in het najaar en begint met een hele zaterdag op 28 oktober en daarna twee avonden op maandag 13 en 27 november. De cursus wordt afgesloten met een terugkomavond maandag 22 januari op Wilde Ganzen biedt deze cursus weer met plezier aan aan POI. We zien dat er veel van de lokale partner gevraagd wordt in de snel veranderende wereld. En dat betekent ook een verschuivende rol van POI. De uitdagingen nemen in rap tempo toe. Globale complexe uitdagingen vragen om lokale oplossingen, lokale samenwerking en participatie. Alleen dat levert duurzame resultaten.¬† Een verschuiving van focus op activiteit naar focus op lange termijn. En wat betekent dat dan voor de rol van de POI?

Duurzame impact in gemeenschappen

Om goed mee te komen in die veranderingen is het goed om trends te kennen en strategisch mee te bewegen op de veranderen de rol van je organisatie. Verandering is noodzakelijk, om aansprekend te blijven voor de donateurs en duurzame impact te blijven hebben in de gemeenschappen die in armoede leven. Om jouw en je stichting of vzw in dat veranderingsproces te ondersteunen biedt Wilde Ganzen deze training aan.

Van aandacht voor de activiteit naar aandacht voor jouw partner

De training kijkt naar de veranderende rol van jou als kleinschalige ontwikkelingsorganisatie in het ontwikkelingsland en stoomt je klaar voor een faciliterende werkwijze. Samen met anderen stichtingen en organisaties leer je manieren om het eigenaarschap bij jouw partner te leggen voor de veranderingen die hen aangaan. Dit betekent een verschuiving van aandacht voor de activiteit naar aandacht voor je partner.¬† De kernvraag is nu; “Hoe kun je jouw partner versterken in hun capaciteiten om lokaal samen met de gemeenschap de uitdagingen aan te gaan?”

Faciliteren van zelfredzame en zelfstandige partners

Door je partner te ondersteunen in de ontwikkeling vergroot je de zelfstandigheid. Maar waar hebben we het dan over? Hoe weten we waar de partner ondersteuning in wil, om zelfstandig te blijven of worden?  Samen kijken de deelnemers naar deze vraag. Ook hoopt de partner, jij als POI en de achterban dat de projecten duurzaam zijn en impactvol. Dit zijn makkelijke woorden om te schrijven hier, maar waar hebben we het dan over en wat betekent dit voor de vaardigheden, houding en engagement van jouw partner. En wat is onze rol als POI en Wilde Ganzen hierin?  Ook is het belangrijk dat de partner met de gemeenschap de initiatieven ontwikkeld. Dus dit betekent een participatieve benadering van de partner. Hoe kunnen wij hen hierin ondersteunen? En waar liggen hun prioriteiten? Allerlei vragen die tijdens deze training aan bod komt. Steeds vanuit het idee dat de POI en Wilde Ganzen in relatie staat tot onze partners. En wat betekent dat dan voor onze rol?

De kernvraag is; "Hoe kun je jouw partner versterken in hun capaciteiten om lokaal samen met de gemeenschap de uitdagingen aan te gaan?"

Luisteren naar jouw partner

Tijdens de training leer je de wensen en behoefte van je partner beter te verstaan. We gaan in op het beter luisteren naar je partner. Hoe stel je de juiste vragen en hoe kan je nog beter hun ontwikkelingsbehoeften herkennen. Tijdens de training formuleer je in samenspraak met je projectpartner een faciliteringsplan of strategie waarmee je samen de piketpaaltjes zet voor de toekomst. Niet op activiteiten niveau, maar juist vanuit de vraag ‘waar wil jouw partner over 10 jaar staan, en wat betekent dat voor jullie samenwerking?.

Faciliterend werken

Tijdens de training komen onderwerpen ter sprake als; het hoe en waarom van faciliterend werken, ontwikkeling van management en bestuur, het bevorderen van gemeenschapsparticipatie en het verduurzamen van impact. Deze training is een must voor alle organisaties die zich inzetten voor internationale samenwerking. En als jouw partner en jij meer programmatisch met Wilde Ganzen willen samenwerken, is het een buitenkans.

Doe mee en schrijf je alvast in!

De training begint dit jaar op 28 oktober en bestaat uit een zaterdag en 3 avonden. Kijk hier voor voorinschrijven en meer informatie.