Verschil tussen ontwikkelingshulp en ontwikkelingssamenwerking

Maaike Koomen

Door Maaike Koomen

Maaike Koomen is manager van de afdeling Marketing bij Wilde Ganzen. Daarnaast is ze contactpersoon voor zakelijke relaties en vermogensfondsen.

Meer van Maaike Maaike Koomen

Wellicht denk je dat ontwikkelingshulp en ontwikkelingssamenwerking één pot nat is. Niets is minder waar. Ja, beide vormen van hulp zijn bedoeld voor ontwikkelingslanden en zijn meestal afkomstig uit rijke(re) landen. Maar de manier waarop de hulp vormgegeven wordt, verschilt nogal.

Hieronder leggen we je uit wat de verschillen zijn, welke voor- en nadelen eraan vastzitten en waarom Wilde Ganzen altijd voor ontwikkelingssamenwerking kiest.

Wat is ontwikkelingshulp?

Heel kort door de bocht genomen betekent ontwikkelingshulp dat er hulp geboden wordt aan ontwikkelingslanden, om zo structureel de achterstand te bestrijden op economisch, sociaal, maatschappelijk en gezondheidsgebied. Een ontwikkelingsland –in de volksmond soms nog steeds derdewereldland genoemd, een term die wij niet gebruiken – is een land dat grote armoede en een laag welvaartsniveau kent. Vaak zijn het dan ook de rijke, Westerse landen die ontwikkelingshulp bieden aan ontwikkelingslanden.

Wereldwijd lijden miljoenen mensen onder extreme armoede, oorlog, geweld, gebrek aan onderwijs en slechte gezondheidszorg. De hulp die aan hen geboden wordt, heet ontwikkelingshulp. Bij ontwikkelingshulp wordt een som geld overgemaakt aan het hulpbehoevende land. Ontwikkelingshulp kan ook in de vorm van middelen of kennis geboden worden.

Vormen van ontwikkelingshulp kunnen bijvoorbeeld zijn:

Hulp in de gezondheidszorg
In ontwikkelingslanden sterven nog altijd veel mensen door ziektes die relatief makkelijk voorkomen of genezen kunnen worden. Ook valt onder gezondheidszorghulp het verminderen van de moeder- en kindsterfte aantallen, het opleiden van artsen en verpleegkundigen, en het bereikbaar maken van ziekenhuizen (ook in afgelegen gebieden).

Hulp voor werk en inkomen
Werkgelegenheid is vaak een groot probleem in ontwikkelingslanden. Veel mensen hebben geen of weinig inkomen en komen daardoor nauwelijks rond. Ze hebben weinig geld om hun kinderen te voeden, laat staan ze onderwijs te bieden. Door de bevolking te steunen en de lokale economie te stimuleren, kunnen inwoners steeds meer zelfvoorzienend worden.

Wellicht denk je dat ontwikkelingshulp en ontwikkelingssamenwerking één pot nat is. Niets is minder waar. Ja, beide vormen van hulp zijn bedoeld voor ontwikkelingslanden en zijn meestal afkomstig uit rijke(re) landen. Maar de manier waarop de hulp vormgegeven wordt, verschilt nogal. Hieronder leggen we je uit wat de verschillen zijn, welke voor- en nadelen eraan vastzitten en waarom Wilde Ganzen altijd voor ontwikkelingssamenwerking kiest.

De ontwikkelingssamenwerking van Wilde Ganzen

Vanuit Wilde Ganzen werken we altijd samen op basis van ontwikkelingssamenwerking. We steunen diverse initiatieven die worden opgezet door lokale aanpakkers, samen met Nederlandse stichtingen en organisaties. Want overal ter wereld zorgen mensen voor verandering, dankzij ambitieuze initiatieven. Deze initiatieven ondersteunen wij door middel van onze drie belangrijkste pijlers:

1. Financiële steun
Wij vermeerderen iedere euro die jij ophaalt voor een project. Als jij €100,- ophaalt, doen wij hier €50,- bij.

2.Kennis en advies
Onze projectadviseurs kijken met jou en je partner hoe het project zo goed mogelijk kan worden ingericht. Vanuit onze jarenlange ervaring weten we precies hoe we alles uit zo’n project halen.

3. Netwerk en training
We stellen ons wereldwijde netwerk beschikbaar aan jou en je partner, verbinden organisaties met elkaar en geven trainingen op bijvoorbeeld het gebied van fondsenwerving.

Kortom: ontwikkelingssamenwerking draait echt om samenwerking tussen hulpbiedende en hulpbehoevende partijen, die zich samen voor structurele verbetering in het gebied inzetten.