Je zal maar een bril nodig hebben, terwijl er nergens in de buurt een opticien te vinden is. Of je hebt staar, en je zicht wordt elk jaar minder. In Malawi is dat voor veel mensen een probleem. Met dit project wordt de oogzorg daar enorm verbeterd! En u kunt mee helpen.

De 14-jarige Yankho Nyirenda heeft albinisme, een aandoening die voor oogproblemen zorgt. Ze had last van staar en fel licht doet pijn aan haar ogen. De 10-jarige Vanessa Nkosi hoort in groep 6 te zitten, maar zit nog steeds in groep 2 van de basisschool. Beide meisjes kunnen niet goed meekomen in de klas door hun slechtziendheid en zijn afhankelijk van anderen.

Bekijk de video

Yankho Nyirenda

Goede oogzorg maakt voor deze kinderen een wereld van verschil

Vanessa heeft tot nu toe geen hulp gekregen. Hierdoor blijft ze elk jaar zitten. Yankho is wel geholpen en heeft nu een speciale bril. Zij kan daardoor beter zien en meedoen in de klas en wordt onafhankelijker. Maar ook zij heeft de rest van haar leven oogzorg nodig.

 

Ja, ik steun kinderen als Yankho en Vanessa

 

Opleiding van zorgverleners en verstrekking van hulpmiddelen

In Malawi is nog maar weinig aandacht voor de ogen van mensen. Kinderen met slechtziendheid kunnen moeilijk meekomen op school. Volwassenen lopen veel te lang door met oogproblemen, waardoor werken en het huishouden een probleem is.

Om dit aan te pakken heeft de Malawiaanse oogzorgorganisatie BICO samen met Lions Fight for Sight het plan om mensen met slechtziendheid op te sporen in de dorpen op het platteland. Zorgverleners worden opgeleid om mensen te screenen. Het lokale ziekenhuis krijgt steun bij het uitvoeren van oogzorg, operaties en het verstrekken van hulpmiddelen. En slechtzienden worden begeleid, zodat ze een betere toekomst in het vizier krijgen.

Esther Solomoni

Aanpakker van dit project

In Malawi werkt Esther Solomoni als oogspecialist in het ziekenhuis van Mzuzu. “Tijdens mijn medische opleiding schreef ik mijn scriptie over slechtziendheid”, vertelt ze. “Het raakt me dat mensen in mijn land oogproblemen hebben die voorkomen hadden kunnen worden of die gemakkelijk te verbeteren zijn. Vaak weten mensen niet wat er mogelijk is. Ze aanvaarden hun lot en proberen er mee te leven. Je ziet daardoor maar een enkeling met een bril. Esther zet zich dan ook met hart en ziel in voor mensen met slechtziendheid.

Steun dit project

Slechtziendheid is een ernstige handicap. Kinderen kunnen niet meekomen op school, ouderen raken arbeidsongeschikt, verliezen inkomen en worden afhankelijk van anderen. Met een beetje hulp en hulpmiddelen kunnen we veel mensen uit hun isolement halen. Waar oogzorg aanwezig is, loopt de armoede terug!

Helpt u ook mee? Met een gift van 33,22 euro kunt u iemand al een bril geven. Elk bedrag is welkom, dankuwel!

Wat is er nodig?

 • Oogmetingen en – operaties
 • Aankoop van brillen en andere hulpmiddelen
 • Trainen van zorgmedewerkers

Dit gaat zorgen voor:

 • Verbeterd leven voor mensen met slechtziendheid
 • Vroegtijdig opsporen van oogproblemen
 • Meer kennis van slechtziendheid

Oogzorg betekent voor kinderen het verschil tussen wel of niet naar school gaan. Voor volwassenen betekent het dat ze hun onafhankelijkheid terugkrijgen. Steun mensen met slechtziendheid in Malawi en doe vandaag nog een donatie!

Veelgestelde vragen

In ontwikkelingslanden hebben veel mensen last van slechtziendheid. In Malawi struikelen mensen dagelijks over stenen op straat, zien ze niet wat in de potjes in de keuken zit, hebben kinderen geen idee wat de meester op het bord schrijft en lopen mensen veel te lang door met staar. En dat komt omdat er te weinig kennis is, er nauwelijks zorgverleners en opticiens zijn en mensen geen geld hebben voor hulp. Bij dit project worden slechtzienden opgespoord, waar nodig geopereerd, geholpen met een bril of ander hulpmiddel en krijgen ze advies hoe ze met hun handicap om moeten gaan. Door kennis op dit gebied over te dragen aan zorgverleners in Malawi, kan de zorg in het noorden van Malawi ook op lange termijn verbeterd worden.

In het noorden van Malawi, in en rond de stad Mzuzu. Het lokale ziekenhuis van de stad speelt een centrale rol. Hier werken oogartsen samen met deskundigen op het gebied van slechtziendheid.

Blantyre Institute for Community Outreach (BICO) is een Malawiaanse oogzorgorganisatie die zich al sinds 2008 inzet voor blinde en slechtziende mensen. Overal in Malawi is deze organisatie actief om oogzorg op te zetten. De afgelopen jaren heeft BICO centra opgericht in het noorden van het land om kinderen met oogproblemen te helpen. Dit nieuwe project is een vervolg daarop.

Lions Fight for Sight The Netherlands werkt sinds 1993 samen met Wilde Ganzen. Lions Fight for Sight is onderdeel van de internationale Lionsorganisatie, een club van 1,4 miljoen leden die zich wereldwijd inzet om anderen te helpen. De strijd tegen onnodige blindheid en de zorg voor slechtzienden is een zeer belangrijk doel van de Lions. Lions Fight for Sight heeft inmiddels honderdduizenden staaroperaties gefinancierd en klinieken gebouwd en ingericht. Heel veel slechtzienden hebben hierdoor een beter leven gekregen.

In totaal kost dit project 108.628 euro. Dit bedrag wordt onder andere uitgegeven aan:

 • 30 oogoperaties.
 • Renovatie en inrichting van het ziekenhuis voor oogzorg.
 • Aankoop van brillen en andere hulpmiddelen.
 • De organisatie en uitvoering van screening op het platteland.
 • Trainingen van zorgpersoneel.
 • Verspreiden van informatie over oogzorg.

Concreet zullen ongeveer dertig kinderen geopereerd worden en krijgen vijftig volwassenen oogzorg. Tien zorgverleners krijgen een training. Maar de impact is veel groter. De komende jaren worden in een groot gebied in het noorden van Malawi mensen gescreend op oogproblemen en wordt kennis over oogzorg doorgegeven aan steeds meer zorgverleners. Zo worden op lange termijn duizenden mensen bereikt en geholpen.

Het oogzorgprogramma duurt drie jaar. Dit project is de financiering van het eerste jaar. In het tweede jaar wordt het project uitgebreid en in het derde jaar gaan we er voor zorgen dat oogzorg ook in de toekomst door kan blijven gaan. Het doel is dat zorgverleners straks genoeg ervaring hebben opgebouwd om zelfstandig oogzorg te verlenen aan kinderen en volwassenen en dat er een netwerk van samenwerkende organisaties is opgebouwd voor screening van mensen met slechtziendheid.

De financiering van het tweede en derde jaar worden ook door Wilde Ganzen gesteund.

Nee, kinderen en volwassenen die met dit project geholpen worden komen uit arme families en hebben geen geld om zelf zorg te kunnen betalen. De operaties, de hulpmiddelen en de begeleiding is voor hen gratis.

Dit project wordt uitgevoerd door de Malawiaanse hulporganisatie BICO. Medewerkers van deze organisatie werken al jaren in de regio, ze kennen de mensen en de problemen. Ze hebben een centrum waar mensen terecht kunnen voor hulp en ze werken nauw samen met het ziekenhuis in Mzuzu. Daarnaast werkt BICO samen met scholen in de regio, FEDOMA (vereniging voor mensen met een handicap) en de Federatie voor Albinisme. Ook is er intensief contact met de overheid, zowel regionaal als landelijk.

Het zuidoosten van Afrika werd eind januari jl. getroffen door een tropische storm. Ook het zuiden Malawi werd zwaar getroffen. Door hevige regenval traden rivieren buiten hun oevers en viel in grote delen van het land de stroom uit. Dit oogzorgproject speelt zich af in het noorden van het land, daar zijn geen overstromingen geweest. Vooralsnog heeft de natuurramp geen invloed op het leven in het noorden.