Wilde Ganzen ondersteunt aanpakkers met hulp en tips om van hun projecten een succes te maken. Via goed projectmanagement houd je bijvoorbeeld de verwachtingen tussen jou en je lokale partner helder en sluit het project ook aan bij de omgeving en de lokale problemen. Met onze toolkits leer je hoe je jouw boodschap zo effectief mogelijk naar buiten kan brengen.

Projectmanagement: Route naar succes

Hoe kan je samen met je lokale partnerorganisatie een project opzetten dat aansluit bij de omgeving en de lokale problemen? En hoe zorg je dat het realistisch is voor jouw mogelijkheden om het te steunen? Met een goede projectmatige aanpak kunnen je partner en jij het leven van de doelgroep een positieve draai geven en een duurzame bijdrage leveren aan structurele verandering.

Veel lokale organisaties bestrijden armoede door het faciliteren van onderwijs, gezondheidszorg of water. Als ze jouw steun vragen, gaat het vaak vooral om kwaliteitsverbetering (beter onderwijs) en/of vergroting van de capaciteit (onderwijs voor meer kinderen). In die gevallen is de behoefte waar het project in voorziet (redelijk) duidelijk. Maar in sommige gevallen gaat het om het opzetten van een geheel nieuwe voorziening: een school, kliniek, waterleiding of klein bedrijf. In de gesprekken en onderhandelingen met je lokale partner is het dan nuttig om de verschillende fases van een project helder te onderscheiden.

Evaluatie: evalueer je project – na afloop én tussentijds

School gebouwd, put geslagen? Vergeet de evaluatie niet. Daarmee krijgen jij en je partner goed in beeld wat wel en niet heeft gewerkt. Het best is om tussentijds al te evalueren. Hebben de geplande activiteiten effect? Is het einddoel haalbaar? De uitvoering efficiënt? Wordt de doelgroep echt geholpen? Als de uitkomst niet helemaal is als verwacht kun je nog bijsturen, of bij een volgend project de zaken anders aanpakken. Zo vergroten jij en je lokale partner jullie lerend vermogen. En: met een heldere evaluatie leg je meteen verantwoording af aan je achterban!