Fase 1: fondsenwerving

We gaan samen geld ophalen. Jij doet dit bij jouw achterban, wij bij de onze. Dit traject duurt maximaal een jaar. Het geld dat je in dat jaar ophaalt noemen we het actieresultaat. Aan het eind van de fondsenwervingsfase maak je dit resultaat over naar Wilde Ganzen.

Zodra het geld door ons is ontvangen, vermeerderen wij het bedrag met onze premie. Deze premie komt dus bovenop het door jou opgehaalde actieresultaat.

Daarnaast ontvang je van ons aan het eind van fase 1 een formulier waarin je rapporteert over de (communicatie)activiteiten die je hebt gedaan om het geld op te halen.

Fase 2: uitbetaling

Het geld is binnen. Goed nieuws! Samen bespreken jullie wanneer het geld moet worden overgemaakt en stemmen dit af met Wilde Ganzen. De betaling kan in termijnen gedaan worden of in één keer. Wanneer het totale budget hoger is dan €50.000,- wordt de betaling altijd in termijnen gedaan. In dat geval is er tussen de betalingen ook een tussenrapportage nodig.

Let op! Het geld wordt altijd overgemaakt aan je lokale partner. De verwerkingstijd van jullie uitbetaalverzoek is maximaal twee weken.

Fase 3: uitvoering

Zodra het geld is overgemaakt kan de uitvoering van het project beginnen. Je lokale partner kan aan de slag! Het is de bedoeling dat het project binnen een jaar is afgerond. Indien nodig kan er om een verlenging van de uitvoeringsfase worden gevraagd (tot een maximum van 6 maanden).

Fase 4: afsluiting

Het is zover: jullie project is opgeleverd. Gefeliciteerd! In de laatste fase evalueren we de samenwerking van het afgelopen jaar. Hiervoor ontvangt jouw lokale partner een formulier waarin we vragen om zowel een inhoudelijke als financiële rapportage. De adviseur projecten wil graag leren van de ervaringen van jouw lokale partner. Daarom willen we graag weten wat er goed ging, wat anders ging dan gepland en waarom. Nadat de rapportage is geëvalueerd wordt het project gesloten.

Na de fase afsluiting gaan we met jou en je lokale partner in gesprek om te praten over nieuwe plannen. Als we met elkaar willen blijven samenwerken, bespreken we direct de mogelijkheden.

Projectidee indienen

Zie je het helemaal zitten? Dien dan hier je projectidee in of neem contact met ons op.

 

Projectidee indienen