Vrouwen geven gewassen water in Kenia

Werk samen met Wilde Ganzen aan een project dat verschil maakt

1 Samenwerken met Wilde Ganzen

Wilde Ganzen is altijd op zoek naar nieuwe projecten. Gezamenlijke projecten van bevlogen Nederlanders en mensen ter plekke, die voor structurele verbetering zorgen. Daar helpen we graag aan mee met kennis, ons netwerk en geld. Als een project bij ons past, geven we 50% premie boven op de fondsen die je zelf werft. Elke opgehaalde euro wordt dus € 1,50 waard. Bovendien kun je rekenen op advies, begeleiding en training. Samen maken we van jullie project een succes. Nu en in de toekomst.

Hoe start ik mijn project
Aanmelden

Is mijn project geschikt?

Kijk of je project in aanmerking komt voor een bijdrage van Wilde Ganzen.

Doe de Quickscan

2 Past je project bij Wilde Ganzen?

Wilde Ganzen heeft een voorkeur voor projecten die gelijkwaardigheid nastreven voor mannen en vrouwen. Die kinderen een veilige omgeving en goed onderwijs bieden. En die de positie van mensen met een beperking versterken. Om de belangen van deze groepen zo goed mogelijk te behartigen, hebben we speciale richtlijnen opgesteld. Ook voor sociaaleconomische projecten hanteren we bijzondere voorwaarden. In onze speciale projectcriteria lees je er alles over.

Onze speciale criteria

3 Samenwerken met een lokale partner

Succesvolle ontwikkelingsprojecten hebben één ding gemeen: goed partnerschap met de organisatie ter plekke. Houd rekening met culturele verschillen en zorg dat de rollen duidelijk verdeeld zijn. Met je lokale partner als de ‘projecteigenaar’.

Zo doe je dat
Afrikaanse vrouw met ananas op haar hoofd

4 Projectmanagement

Hoe kan je samen met je lokale partnerorganisatie een project opzetten dat aansluit bij de omgeving en de lokale problemen? En hoe zorg je dat het realistisch is voor jouw mogelijkheden om het te steunen? Met een goede projectmatige aanpak kunnen je partner en jij het leven van de doelgroep een positieve draai geven en een duurzame bijdrage leveren aan structurele verandering.

Een goed begin is het halve werk

5 Show & tell! Alles over fondsenwerving & communicatie

Mensen enthousiast krijgen voor je project is een kunst op zich. Doe je voordeel met de communicatie- en fondsenwervingstips van Wilde Ganzen.

6 Evalueer je project – na afloop én tussentijds

School gebouwd, put geslagen? Vergeet de evaluatie niet. Daarmee krijgen jij en je partner goed in beeld wat wel en niet heeft gewerkt. Het best is om tussentijds al te evalueren. Hebben de geplande activiteiten effect? Is het einddoel haalbaar? De uitvoering efficiënt? Wordt de doelgroep echt geholpen? Als de uitkomst niet helemaal is als verwacht kun je nog bijsturen, of bij een volgend project de zaken anders aanpakken. Zo vergroten jij en je lokale partner jullie lerend vermogen. En: met een heldere evaluatie leg je meteen verantwoording af aan je achterban!

Alles over hoe je een project evalueert
Vrouwelijke scholieren in de klas in Kenia

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.