Bangladesh VK 017 ©Mike Roelofs

2.1 Vrouwen, meisjes en gender

Speciale projectcriteria

Wilde Ganzen deelt het standpunt van de Nederlandse regering dat er meer aandacht moet komen bij ontwikkelingswerk voor het gebrek aan gelijkheid tussen mannen en vrouwen. ‘Niet alleen vanwege het gelijkheidsbeginsel, maar ook omdat de rol van vrouwen bij maatschappelijke en economische ontwikkeling cruciaal is.’ (Minister Ploumen, juli 2013).

Daarom heeft Wilde Ganzen een voorkeur voor:

 • Ontwikkelingsprojecten waarbij de rechten van vrouwen en meisjes gewaarborgd zijn en die vrouwen en meisjes gelijke toekomstperspectieven bieden als mannen en jongens. Bijvoorbeeld projecten op het gebied van:
   • Onderwijs waarbij faciliteiten aanwezig zijn die meisjes een veilige leeromgeving bieden (zoals gescheiden toiletten)
   • Beroepsonderwijs waarbij ook meisjes vernieuwende (niet-traditionele) beroepen leren
 • Specifiek op vrouwen en meisjes gerichte projecten die bijdragen aan de verbetering van hun leefomstandigheden en het versterken van hun positie in de maatschappij. Bijvoorbeeld projecten op het gebied van:
 • Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (bijvoorbeeld seksuele voorlichting en gezondheidszorg, moeder- en kindzorg, ‘baas in eigen buik’-educatie
 • Werkgelegenheid en inkomstengenerering]
 • Projecten voor én door vrouwen die bijdragen aan vrouwelijk leiderschap, door versterking van de eigen organisatie en/of de doelgroep. In het algemeen steunt Wilde Ganzen alleen projecten die voor maximaal 40% uit training & opleiding bestaan (en voor 60% uit materiële investeringen), maar bij dit type project is 100% capaciteitsversterking toegestaan.

Belangrijke voorwaarden voor samenwerking met Wilde Ganzen:

 • Het project gaat uit van de vrouwenrechten: vrouwen en meisjes hebben het recht om de ruimte te krijgen zich vrij te uiten, zelf keuzes te maken en deel te kunnen nemen aan maatschappelijke en ontwikkelingsprocessen. Ze zijn geen slachtoffer maar actor.
 • In het project nemen vrouwen en meisjes actief deel op beslissings – en uitvoeringsniveau zodat hun belangen goed behartigd kunnen worden. Vrouwen en meisjes weten zelf goed wat ze nodig hebben.
 • De lokale en Nederlandse partner werken vanuit een ‘genderperspectief’: gekeken wordt hoe de machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen door de interventie veranderen en wat de gevolgen hiervan zijn. Geen enkel project mag een negatief bijeffect hebben op vrouwen of mannen.

Relevante organisaties:

 • WO=MEN – Nederlands genderplatform gericht op pleiten, beïnvloeden en kennis delen.
 • Rutgers WPF – Expertisecentrum seksuele en reproductieve gezondheid en rechten
 • Femconsult – Consultants op het gebied van gender en ontwikkeling
 • UNWomen – VN-organisatie die zich richt op gendergelijkheid en empowerment van vrouwen
 • AWID – VS, Association for women’s rights in development

Algemene informatie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.