Ganzen in v formatie in blauwe lucht

Wilde ganzen zijn initiatiefnemers. Ze steken hun nek uit, bundelen hun kracht en gaan uitdagingen aan.

Statuten en reglementen Wilde Ganzen

Statuten Wilde Ganzen (vastgesteld in 2011)

Raad van Toezicht & Bestuur:
Reglement Raad van Toezicht Wilde Ganzen
Directiereglement Wilde Ganzen

Audit & Integriteit:
Reglement Klachtencommissie
Reglement Auditcommissie
Reglement Remuneratiecommissie
Integriteitsbeleid Wilde Ganzen

En tot slot de CAO die Wilde Ganzen naleeft.

Complainst procedure in other languages:
If you have a complaint you wish to submit, please read:
Complaints procedure of Wilde Ganzen for partners in developing countries which is also available in Spanish, French and Portugese.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.