Wilde ganzen zijn initiatiefnemers. Ze steken hun nek uit, bundelen hun kracht en gaan uitdagingen aan.

Statuten en reglementen Wilde Ganzen

Statuten Wilde Ganzen (vastgesteld in 2011)
Reglement Raad van Toezicht Wilde Ganzen
Reglement Klachtencommissie
Reglement Auditcommissie
Directiereglement Wilde Ganzen

En tot slot de CAO die Wilde Ganzen naleeft.