Wilde ganzen zijn initiatiefnemers. Ze steken hun nek uit, bundelen hun kracht en gaan uitdagingen aan.

Statuten en reglementen Wilde Ganzen

Statuten Wilde Ganzen (vastgesteld in 2011)

Raad van Toezicht & Bestuur:
Reglement Raad van Toezicht Wilde Ganzen
Directiereglement Wilde Ganzen

Audit & Integriteit:
Reglement Klachtencommissie
Reglement Auditcommissie
Integriteitsbeleid Wilde Ganzen

En tot slot de CAO die Wilde Ganzen naleeft.

Complainst procedure in other languages:
If you have a complaint you wish to submit, please read:
Complaints procedure of Wilde Ganzen for partners in developing countries which is also available in Spanish, French and Portugese.