Te vaak komen er zaken aan het licht waarbij de rechten van kinderen worden geschonden. Zo gaan sommige kinderen niet naar school, groeien ze op in een onveilige omgeving of krijgen kinderen met een beperking niet de zorg die ze nodig hebben.  

Hoe kunnen we kinderen nog beter beschermen? In samenwerking met Better Care Network Nederland bieden wij een nieuw programma aan, dat je helpt om jouw partner organisatie te coachen in het ontwikkelen van een eigen kinderbeschermingsbeleid. En natuurlijk leer je er voor jouw eigen organisatie ook veel van! 

Klik hier en meld je aan voor deze training. 

Is dit iets voor mij en mijn stichting? 

Zeker! Kinderbeschermingsbeleid: het krijgt steeds meer aandacht en ook meer fondsen vragen ernaar. Maar is het echt nodig voor een kleine organisatie om zo’n beleid te hebben? Veel Nederlandse stichtingen en hun buitenlandse partnerorganisaties denken dat ze weinig risico lopen: iedereen kent elkaar immers goed en signalen dat het mis zou kunnen zijn worden wel opgevangen. Echter, we weten dat organisaties die zich op kinderen richten kwetsbaar zijn. Mensen met minder goede bedoelingen weten deze organisaties te vinden en dit risico kun je beter voorkomen dan genezen. Hoe klein of groot je organisatie ook is, met concrete handvatten kun je veel stappen kunt zetten om de veiligheid voor de kinderen die jullie hulp krijgen, te verbeteren. 

Voor wie? 

Speciaal voor stichtingen met een partnerorganisatie die direct of indirect werkt met kinderen in hun projectland.   

Over de training 

In drie online bijeenkomsten leer je wat de meerwaarde is van een kinderbeschermingsbeleid voor jouw organisatie, en wordt jouw stichting begeleid in het faciliteren van je partnerorganisatie bij het schrijven van een kinderbeschermingsbeleid. Aan de hand van een toolkit, checklist en concrete voorbeelden krijg je praktische handvatten aangereikt die ervoor zorgen dat het schrijven en implementeren van een kinderbeschermingsbeleid een fluitje van een cent wordt. Er is volop ruimte voor dialoog en vragen, en er zullen bestuursleden van Nederlandse stichtingen aanwezig zijn met veel ervaring over dit onderwerp en met mooie voorbeelden.  

Programma

Introductiesessie 

26 maart  

20:00 – 21:15 uur* 

 

Wat is kinderbeschermingsbeleid? Waarom is een goed kinderbeschermingsbeleid belangrijk en wat staat er precies in? Hoe ga je met je lokale partnerorganisatie in gesprek? Aan de hand van een voorbeeld onderzoeken we wat relevant is voor jouw organisatie.   
Peer to peer sessie 

18 april  

20:00 – 21:15 uur 

 

We beginnen de sessie met reflectie op het huiswerk; het framework van het beleid vormgeven voor jouw organisatie. Daarna gaan we in groepen uiteen, elke groep met een eigen facilitator. Als deelnemer krijg je de kans om vragen te stellen over bijvoorbeeld het plan, de keuzes die je maakt, de dialoog met je partnerorganisatie, het opstellen van een gedragscode.    
Feedback/Werksessie 

16 mei  

20:00 – 21:15 uur 

Het kinderbeschermingsbeleid is klaar, en nu? Hoe houd je kinderbeschermingsbeleid op de agenda, hoe bespreek je het met collega’s en vrijwilligers, hoe ga je om met vermoedens van schendingen van kinderrechten? En als er toch iets gebeurt met een van de kinderen, hoe communiceer je daarover?   

*De introductiesessie kan ook live worden gevolgd op de Wilde Ganzendag op 9 maart. Aanmelden voor deze workshop kan via deze link Wilde Ganzendag

Na deze training

  • Ken je het belang en de elementen van een kinderbeschermingsbeleid 
  • Kun je jouw partner faciliteren bij het schrijven en implementeren van een kinderbeschermingsbeleid voor hun organisatie.  
  • Heb je een eigen kinderbeschermingsbeleid op papier.