Drie tips om vrijwilligers aan je organisatie te binden

Door Esly van Dam

Adviseur Projecten

Esly is gespecialiseerd in vrijwilligerswerk. Ze gaat graag met particuliere initiatieven en hun partners in gesprek over lokaal eigenaarschap en hoe organisaties samenwerken.

Meer van Esly Esly van Dam

Als student liep ik ooit stage bij een dagopvang voor dak- en thuislozen. Zij hadden een wachtlijst voor vrijwilligers. Er waren zelfs vrijwilligers die al veertig jaar betrokken waren. Bij een vergelijkbare organisatie in de stad, waar vrijwilligers eigenlijk dezelfde taken hadden, was altijd een drastisch tekort aan vrijwilligers. Hoe kan dat?

Die vraag heb ik me in de afgelopen twintig jaar vaker gesteld. Hoe kan het dat mensen bijna in de rij staan voor de ene organisatie, en dat ze bij de andere er niet in slagen mensen te vinden en vooral, aan zich te binden? Ik geef je in deze blog drie tips voor het binden van vrijwilligers.

Motiveer je nieuwe vrijwilliger

Als je weet waarom iemand vrijwilligerswerk gaat doen, heb je ook een idee wat iemand kan motiveren. Gaat het vooral om contacten in Nederland? Dan kan het heel motiverend zijn om na een vergadering nog even gezellig na te praten met koffie. Gaat het iemand vooral om ‘iets goed doen voor vrouwen in Nepal’? Dan is het vast leuk voor deze vrijwilliger om een keer te (video)bellen met de partner ter plekke of om regelmatig foto’s te ontvangen.

Maak ruimte voor eigen inbreng

Niets is zo demotiverend voor een enthousiaste nieuwe vrijwilliger dan op elk idee horen; ‘Nee, dat kan niet’. Of; ‘Nee, wij doen het altijd al zo’. Sta je als organisatie open voor nieuwe ideeën? Iemand van buitenaf kijkt toch met een andere blik, daar kun je je voordeel mee doen. Neem ideeën van nieuwe mensen serieus. Dat betekent niet dat je ze altijd moet overnemen, maar doe het niet te snel af.

Regel de administratie

Als je ergens start als vrijwilliger, is het fijn dat er een aantal zaken meteen duidelijk zijn. Het is aan te raden om afspraken vast te leggen in een vrijwilligersovereenkomst. Dit is belangrijk voor mensen die een uitkering ontvangen, maar ook om een beroep te kunnen doen op de (gratis) vrijwilligersverzekeringen bij de gemeente. Bijna alle Nederlandse gemeenten hebben zo’n vrijwilligersverzekering. Ga eens langs bij de vrijwilligerscentrale om hier meer over te horen. Het is ook handig om iets te weten over het wel of niet aftrekbaar zijn van kosten bij de inkomstenbelasting.

Wil je meer adviezen? Lees dan deze whitepaper. En hik je eerst nog aan tegen het vinden van nieuwe vrijwilligers? Lees dan ook deze whitepaper.