Terugblik: Training betrek je achterban

ErnstJan Stroes

Door ErnstJan Stroes

ErnstJan Stroes is coördinator programma’s bij de afdeling projecten en beheert vanuit Wilde Ganzen het secretariaat van het Europese Netwerk voor de ondersteuning van particuliere initiatieven. Hij heeft leiding gegeven aan het kennisplatform MyWorld voor particuliere initiatieven en was projectadviseur bij NCDO. Van 1992 tot 2002 woonde en werkte hij in Polen voor Nederlandse uitwisselingsprojecten en voor het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP). Hij is gespecialiseerd in milieu en duurzaamheid.  

Meer van ErnstJan ErnstJan Stroes

Tijdens de training ‘Betrek je achterban’ op 16 mei werd met een groot aantal vertegenwoordigers van POI gesproken over een goed contact met de achterban. Als stichting is het belangrijk om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij jouw goede doel. Hoewel financiële bijdragen vaak het eerste is waaraan wordt gedacht, zijn er ook andere waardevolle manieren om betrokkenheid te tonen. Denk aan vrijwilligerswerk of langdurige betrokkenheid van individuen. Het is essentieel dat je achterban nauw betrokken is.

Emotionele betrokkenheid is de sleutel. Het is niet genoeg om informatie te delen over wereldburgerschap en solidariteit. Je moet helder communiceren waar jouw organisatie voor staat en dit doen met krachtige frames die gebaseerd zijn op jouw kernwaarden. Authenticiteit is cruciaal, dus laat je partners aan het woord en breng hen in beeld.

Het is begrijpelijk dat sommige donateurs het liefst geven aan concrete projecten, omdat ze het gevoel willen hebben dat hun bijdrage direct impact heeft. Tegelijkertijd willen veel organisaties echter de onderliggende oorzaken van armoede aanpakken. Het is een uitdaging om het gevoel van persoonlijke effectiviteit te behouden terwijl je werkt aan structurele verandering.

Tijdens de training hebben we gesproken over het opdelen van je achterban in doelgroepen en waarom dit belangrijk is. Elke doelgroep heeft verschillende behoeften en zal anders reageren op jouw boodschap, gebaseerd op hun emoties en sociale context. Met behulp van de empathie map hebben we inzichten verkregen. We hebben ook de betrokkenheidspiramide besproken, een hulpmiddel om de betrokkenheid van je achterban te vergroten.

Daarnaast is er informatie gegeven over de wedstrijd en ‘Betrek je achterban’ die vanaf september gaat lopen, waar drie organisaties de kans hebben om € 4.500 te winnen voor hun communicatiecampagne. Hierbij worden de lessen uit de training en de toolkit optimaal toegepast. De winnaars ontvangen hun prijs tijdens de Wilde Ganzendag 2024 op 9 maart 2024. Het reglement en het inschrijfformulier zullen medio september worden gepubliceerd, met een deadline voor communicatieplannen op 3 november.

Er is een tweede kans om deel te nemen aan de online training ‘Betrek je achterban’ op donderdag 5 oktober van 19:00 tot 21:30 uur. Meld je hier nu aan!