Samen leren met Wilde Ganzen

Yvonne Heselmans

Door Yvonne Heselmans

Yvonne Heselmans is Manager van de afdeling Projecten bij Wilde Ganzen. Ze heeft ruime ervaring opgedaan in de vredes- en mensenrechtenbeweging. Ze werkte hiervoor vooral in Afrika onder andere bij de vredesorganisatie Pax, Plan Nederland en de International Educatieve Debat Vereniging. Momenteel is ze naast haar werk voor Wilde Ganzen ook voorzitter van de stichting Open UP! Let youth be heard.

Meer van Yvonne Yvonne Heselmans

Wilde Ganzen biedt het hele jaar door een kleurrijk palet aan van tools en bijeenkomsten voor onze partners in Nederland en het buitenland. Projectmanager Yvonne Heselmans vertelt er meer over. 

Zaterdag 16 september 2023 in Zaal 7 te Utrecht merkten we weer hoe verrijkend en belangrijk het is om met elkaar als Particuliere Initiatieven en Wilde Ganzen samen kennis te delen en te leren. Die zaterdag bespraken we hoe we de partners kunnen ondersteunen in financieel management. Het was een van de vele onderwerpen om samen over te leren stelden we vast. Het was inspirerend om van elkaar te horen waar de kansen liggen, wat de dilemma’s zijn, hoe we good practices kunnen delen. We zoomden vanuit Utrecht in op de realiteit die enorm divers is en bevestigden dat het goed is om kennis te blijven delen.

Samen leren van belang in snel veranderende complexe samenleving
De snel veranderende en onvoorspelbare samenleving nodigt uit, of zeg maar gerust, schreeuwt om samen leren. De samenlevingen zijn inmiddels zo complex en divers dat we niet meer kunnen denken in voorspelbare kortetermijnoplossingen voor problemen die we als organisatie alleen planmatig uitrollen.

Een orkaan kan zo een school omver blazen, een regering kan wetgeving ten nadele van jouw partner met een vingerknip in gang zetten of er is plots een sterfgeval, of een epidemie, noem maar op. Ook staan niet meer de top-down-beleidsplannen en ideeën centraal, want globale uitdagingen vragen om lokale oplossingen die niet meer in een blauwdruk van bovenaf opgelegd kunnen worden. Als scholen goed onderwijs willen bieden aan alle kinderen, dan betekent dit, naast voldoende ruimte in de klas, ook aandacht voor leerprestaties, goede docenten, veiligheid, inzet voor participatie van kinderen en ouders. Noem het maar op. Een school kan dat niet meer allemaal in huis hebben. Ze moeten samenwerken en blijven leren in de snel veranderende omgeving, om kinderen goed voor te bereiden op de samenleving. Hetzelfde geldt voor andere sectoren.

We moeten in deze snel veranderende en onvoorspelbare wereld dus wel navigeren op langetermijndoelen en constant samen leren en samenwerken hoe we met de beste oplossing weer een stap kunnen zetten. Zo kunnen we steeds samen navigeren naar dat gewenste resultaat. Navigate in complexity heet dat. Dave Snowden legt dit mooi uit deze video:

Palet capaciteitsversterking krijgt vorm en kleur
Wilde Ganzen wil het samen leren bevorderen onder de partners wereldwijd. We doen dit collectief bijvoorbeeld tijdens trainingen via Change the Game Academy. En we faciliteren ‘linking & learning’ voor jullie partners, waarbij we aansluiten bij hun behoeftes en de behoeftes van de gemeenschappen waarmee ze samenwerken. We gaan ook steeds meer inzetten op peer-to-peer-uitwisselingen zodat partners – binnen een zelfde sector – direct van elkaar kunnen leren. Dit jaar zijn we bijvoorbeeld een kleine pilot gestart. Samen met een expert en een aantal partners in Afrika en Azië hebben we een leercirkel opgezet rondom participatory evaluation. De oogst delen we zo snel mogelijk weer binnen ons netwerk.

Individuele coaching blijven we natuurlijk samen met jullie bieden en soms is het goed om in te spelen op een specifieke vraag van de partner door een extra consultant in te zetten. Dit palet van capaciteitsversterking krijgt steeds meer vorm en kleur!

Wilde Ganzen KennisHub staat voor je klaar
Met jullie als Particuliere Initiatieven willen we blijven leren. Daarom zijn we ook zo blij met de leerstoel van Sara Kinsbergen die het leren voedt met actueel onderzoek. We willen graag met jullie zoveel mogelijk live leren. Dus de deur naar de medewerkers van Wilde Ganzen staat altijd open. We organiseren ook de Wilde Ganzendag, eens per jaar een relatiedag zoals die van 16 september of de inloopdagen voor nieuwe POI. We krijgen ook goede feedback op onze trainingen zoals ‘Betrek je achterban’ of ‘Faciliterend werken met je projectpartner’. Ook de training speciaal voor diaspora-organisaties is een aanrader. Hier gaan we komend jaar dan ook mee door.

Het zijn allemaal kansen om samen te leren en elkaar te inspireren. Naast deze kansen ontwikkelen onze collega’s ook whitepapers die de laatste inzichten op een thema ontsluiten en waar we gebruik maken van goede praktijk voorbeelden ter illustratie.

Het totale aanbod hebben we nu overzichtelijk voor de POI geplaatst op de Wilde Ganzen KennisHub. Hier publiceren we ook twee keer per jaar de stimulerende wedstrijden voor POI of LPO. Via de nieuwsbrief die u eens in de twee maanden ontvangt ontsluiten we ons Wilde Ganzen Kennishub aanbod. Maar u kunt er natuurlijk altijd een kijkje nemen!

Zelf bijdragen in het samen leren?
Wilt u zelf ook bijdragen aan het samen leren en inspireren? Stuur dan een e-mail naar servicedesk@wildeganzen.nl en we komen er bij u op terug.