Donderdag 17 februari heeft adjunct-directeur Robert Wiggers namens Wilde Ganzen het Charter Diversiteit van de Sociaal Economische Raad / Diversiteit in Bedrijf ondertekend. Met de ondertekening onderstreept Wilde Ganzen onze ambities op het gebied van diversiteit en inclusie.

Diversiteit en inclusie op de werkvloer

Binnen Wilde Ganzen streven we naar een werksfeer waar iedereen zich thuis en (h)erkend voelt. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn voor alle doelgroepen, maar in het bijzonder heeft Wilde Ganzen zich als doel gesteld om meer mensen met een migratieachtergrond aan te trekken. Op dit moment is de samenstelling van ons personeelsbestand geen weerspiegeling van de samenleving en onze identiteit.

“Onze overtuiging is dat we met meer diversiteit een betere verbinding met onze partners kunnen maken”, zei Robert Wiggers tijdens de ondertekening. “Ook denken we dat we hierdoor meer kennis en inzicht krijgen en nieuwe netwerken kunnen aanboren, bijvoorbeeld bij migrantendoelgroepen.” Daarnaast focussen wij ook op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vanwege een beperking.

Gelijkwaardigheid in samenwerkingsrelaties

Duurzame verandering kan alleen plaatsvinden als dit wordt aangejaagd via participatieve, inclusieve processen. Daarom willen we de samenwerking met onze buitenlandse partners meer gelijkwaardig en wederkerig maken, waarbij we ons niet willen laten belemmeren door bewuste of onbewuste vooroordelen.

“Onze overtuiging is dat we met meer diversiteit een betere verbinding met onze partners kunnen maken.”

— Adjunct-directeur Robert Wiggers

De komende zes maanden gaat Wilde Ganzen de plannen voor meer diversiteit verder uitwerken, waarbij de doelstellingen en aanpak concreet worden gemaakt.

Charter Diversiteit

In Nederland hebben meer dan 250 organisaties het Charter Diversiteit ondertekend, in Europa zijn dat er meer dan 12.000. De insteek is om diversiteit en inclusie op de werkvloer te verbeteren. Samen met Wilde Ganzen waren onder andere Liliane Fonds, Lidl, Havenbedrijf Rotterdam en Aon de nieuwe ondertekenaars.