Net zoals in 2022 organiseert Wilde Ganzen ook dit jaar weer een prijsvraag rondom het thema betrek en verjong je achterban. Een prijsvraag waarbij jij met jouw stichting of vzw kans maakt op € 4.500. Met dit geld kun je jouw plan uitvoeren om je achterban nog intensiever en praktischer te betrekken bij de wereld en het werk van jullie organisatie. We vinden het daarin belangrijk dat je op zoek gaat naar jongere, nieuwere of andere doelgroepen in Nederland of België.

Waarom hebben we deze prijsvraag?

We organiseren deze prijsvraag omdat we zien dat het steeds minder vanzelfsprekend is dat mensen betrokken zijn bij wat er in de wereld gebeurt. Het werken aan wereldburgerschap is in Nederland praktisch van de agenda verdwenen. De situatie in Vlaanderen is gelukkig veel beter, maar ook daar staat wereldburgerschap onder druk. Veel lokale overheden dragen tegenwoordig niet meer bij aan internationale solidariteitsinitiatieven. Door leerachterstanden hebben veel scholen geen tijd meer voor wereldburgerschapseducatie. De steun van de burger voor internationale solidariteit neemt daardoor langzaam af. Maar de spreekwoordelijke wereld klopt wel dagelijks aan onze deuren.

Door de oorlog in Oekraïne werden we pardoes geconfronteerd met bijna onbetaalbare energierekeningen en tekorten aan zonnebloemolie. Aardbevingen in Marokko, Syrië en Turkije vroegen onze aandacht. China probeert de productie van essentiële aardmetalen in handen te krijgen. De nasleep van de coronapandemie, de impact van de klimaatcrisis en een steeds jongere wereldbevolking zorgen voor migratie naar plekken op de wereld waar het leven meer toekomst heeft. We kunnen ons kortom niet afsluiten voor alles wat er in de wereld gebeurt. Beter begrip van de ontwikkelingen en uitdagingen waar we samen voor staan zijn daarom van groot belang.

Hoe doe je mee?

In het prijsvraagformulier wordt uitgebreid beschreven wat we van je vragen en op basis van welke criteria we jouw inzending beoordelen. Door het volledige formulier vervolgens in te vullen en in te sturen doe je mee. Voor een gedegen voorbereiding is het goed als je onze toolkit Frame, Voice, Report doorneemt.

 

Download prijsvraagformulier

Praktische informatie

Heb je jouw plan compleet? Mail dan jouw plan, en dus een compleet ingevuld  prijsvraagformulier, vóór 4 december 2023 (12:00 uur) naar frame@wildeganzen.nl.

We zien uit naar jouw inzending!