Missie, visie & kernboodschap

Startpunt van jullie communicatie
Bedenk vóór je een communicatieplan opstelt wat jullie over jezelf willen vertellen. Dat doe je door samen een missie, visie en kernboodschap te formuleren. Daarmee wordt het voor iedereen in één klap duidelijk waar je mee bezig bent. Logischerwijs sluiten jouw missie, visie en kernboodschap aan bij die van je partnerorganisatie. Hoe kijken zij er tegenaan? Welke waarden vinden zij belangrijk?

 

Missie & visie als inspiratiebron

Een missie beschrijft wie je bent en waar je voor staat. In een paar zinnen geeft een missie antwoord op de vragen: Wie zijn we? Wat doen we? Voor wie doen we het? Hoe doen we het?

Een visie geeft aan waar je naartoe wilt, wat je langetermijnperspectief is. Een visie geeft vaak ook een ideale situatie weer.

Check bijvoorbeeld de visie en missie van Wilde Ganzen.

Jullie missie en visie kunnen andere mensen inspireren en de betrokkenheid bij de stichting vergroten.

Vind je het lastig om jullie visie scherp te krijgen? Een visie kun je makkelijker opstellen als je weet welke waarden voor jullie organisatie belangrijk zijn. Als je vertelt waarom het project is begonnen komen die waarden vanzelf naar boven. Vervolgens vertel je over het hoe en als laatste over het wat.

Leiderschapsexpert Simon Sinek legt in deze TED-talk uit waarom praten vanuit het waaróm zo belangrijk is:

 

De kernboodschap: leidraad voor ál je communicatie

Als jullie missie en visie duidelijk zijn, kun je een of meer kernboodschappen formuleren. Met een kernboodschap voorkom je dat je bij elke e-mail of kennismaking denkt: wat wil ik ook weer zeggen?

Een kernboodschap verwoordt alles wat je over de stichting kunt zeggen in een paar zinnen. De visie en missie zijn erin verweven en het waarom komt er duidelijk in naar voren.

Bijvoorbeeld:
“Iedereen heeft recht op onderwijs. Daarom ondersteunt organisatie X de inwoners van Mwanza in Tanzania, om hun scholen ook toegankelijk te maken voor meisjes.”

Is je kernboodschap duidelijk, dan kun je die in elke gewenste vorm gieten. Kort en bondig geformuleerd of juist wat uitgebreider. Ook meerdere kernboodschappen zijn mogelijk. Bijvoorbeeld specifiek voor een bepaald project of doelgroep.

Een kernboodschap werkt overtuigender als je vervolgens vertelt wat jullie allemaal bereikt hebben. Wat nóg meer inspireert is als partners of mensen ter plekke zelf vertellen welke impact het project op hun leven heeft.

Sowieso is het slim om net als de visie en de missie ook de kernboodschap samen met de partnerorganisatie te formuleren. Zij zitten tenslotte het dichtst op de werkelijke actie en kennen de beste en meest inspirerende verhalen.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.