De komende maanden organiseert Wilde Ganzen in samenwerking met Radboud Universiteit vier interactieve webinars waar actuele kennis wordt gedeeld over het ontwikkelingsveld. Het centrale thema van deze vierluik is: Samen op weg naar impact.

In vier webinars gaan we in op de werkelijke impact die Particulier Ontwikkelingsinitiatieven (PI) hebben. Daarnaast geeft Sara Kinsbergen, onderzoekster aan de Radboud Universiteit en expert op gebied van PI, nieuwe inzichten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

Deel 2: Duurzame impact

Dit tweede webinar focust op welke groei particuliere initiatieven sinds 2010 hebben doorgemaakt. Wat gebeurt er met de organisaties en met hun projecten door de tijd? Kinsbergen zal aan de hand van haar onderzoek vertellen welke impact de interventies van POI hebben en in hoeverre deze duurzaam zijn. Daarnaast zal ze leidraden geven hoe impact vergroot kan worden en is er ruimte voor uitwisseling van ervaringen van en voor POI.

Terugkijken