This special lunch webinar is all about partnerships. Linda van der Hoek, master’s student at the University of Wageningen, and Anna Vellinga master’s student at Radboud University will share insights from their research into equal partnerships between private development initiatives and the community based organizations they partner with.

Together we will look into what an equal partnership entails and how we can work towards an equal partnership. Linda and Anna will also assess the impact local fundraising has on partnerships. As this session is about partnership, it is intended for both the partners: the Dutch citizen initiatives and community based organizations. Do come together!

Part 4: Impactful partnerships

Nederlands

De komende maanden organiseert Wilde Ganzen in samenwerking met Radboud Universiteit vier interactieve webinars waar actuele kennis wordt gedeeld over het ontwikkelingsveld. Het centrale thema van deze vierluik is: Samen op weg naar impact. Let op! Dit webinar is in het Engels.

In vier webinars gaan we in op de werkelijke impact die Particulier Ontwikkelingsinitiatieven (PI) hebben. Daarnaast geeft Sara Kinsbergen, onderzoekster aan de Radboud Universiteit en expert op gebied van PI, nieuwe inzichten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

Deel 4: Impactful partnerships

Deze speciale lunch editie staat in het teken van partnerschappen. Linda van der Hoek, masterstudente aan de Universiteit van Wageningen, en Anna Vellinga masterstudente aan de Radboud Universiteit delen inzichten vanuit hun onderzoek naar gelijkwaardige partnerschappen tussen particuliere ontwikkelingsinitiatieven en lokale partner organisaties. Samen gaan we kijken naar wat gelijkwaardig partnerschap inhoudt en hoe toegewerkt kan worden naar gelijkwaardig partnerschap. Ook wordt er ingezoomd op de invloed van lokale fondsenwerving op partnerschappen. Aangezien deze sessie over partnerschap gaat is ze bedoeld voor particuliere ontwikkelingsinitiatieven Ă©n hun partners. Dus kom vooral samen!

Terugkijken