De komende maanden organiseert Wilde Ganzen in samenwerking met Radboud Universiteit vier interactieve webinars waar actuele kennis wordt gedeeld over het ontwikkelingsveld. Het centrale thema van deze vierluik is: Samen op weg naar impact.

In vier webinars gaan we in op de werkelijke impact die Particulier Ontwikkelingsinitiatieven (PI) hebben. Daarnaast geeft Sara Kinsbergen, onderzoekster aan de Radboud Universiteit en expert op gebied van PI, nieuwe inzichten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

Deel 1: De status van PI in Nederland

In de eerste interactieve webinar gaat Kinsbergen in op de ontwikkeling van de PI in Nederland. Welke impact hebben PI in de context van de Nederlandse ontwikkelingssector?

Vooral nu draagvlak voor reguliere ontwikkelingssamenwerking lijkt af te nemen en er een beperkte ruimte is voor maatschappelijke organisaties hier en buiten onze grenzen. In deze webinar kijken we naar verleden en heden, en naar de toekomst. Welke rol krijgt het Particulier Ontwikkelingsinitiatief in 2030 als huidige trends zich voortzetten?

Terugkijken