De komende maanden organiseert Wilde Ganzen in samenwerking met Radboud Universiteit vier interactieve webinars waar actuele kennis wordt gedeeld over het ontwikkelingsveld. Het centrale thema van deze vierluik is: Samen op weg naar impact. Let op! Dit webinar is in het Engels.

In vier webinars gaan we in op de werkelijke impact die Particulier Ontwikkelingsinitiatieven (PI) hebben. Daarnaast geeft Sara Kinsbergen, onderzoekster aan de Radboud Universiteit en expert op gebied van PI, nieuwe inzichten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

Deel 3: Sustaining impact while moving on

Tijdens deze derde interactieve webinar gaat Kinsbergen in op hoe particuliere initiatieven hun werk beëindigen. Lukt het om de activiteiten goed over te dragen aan de ondersteunde gemeenschappen? Werkt de overdracht aan de lokale organisaties? Hoe verder na het einde?

In this webinar Sara Kinsbergen (RU) examines how Dutch citizen initiatives in global solidarity go about ending a partnership with community based organizations in the global south. Are they able to successfully transfer their activities to the supported communities? Does the transfer to the local organizations run smoothly? What does it imply for the community based organizations they partner with? What happens after the end of the partnership? Sara will elaborate on these questions in the webinar on the basis of her research.

Terugkijken