Weerbare gemeenschappen voor de toekomst stonden dit jaar centraal op de Wilde Ganzendag 2023 op 11 maart. Meer dan 200 vertegenwoordigers van 170 stichtingen en verenigingen kwamen in Amersfoort bijeen om zich over dit thema te buigen. Een thema dat ons allemaal aan het hart gaat.

Globale uitdagingen vragen om lokale samenwerking

Babah Tarawally
Babah Tarawally (rechts)

We staan voor grote uitdagingen. Er is een klimaatcrisis, voedsel- en watercrisis, er zijn oorlogen en migratiestromen. Steeds vaker zien we dat dit leidt tot polarisatie. Hierdoor ontstaat er ook een crisis van verbinding. “Verbinding is zo belangrijk”, zei Babah Tarawally bij de opening. “Je uiten, naar elkaar luisteren en kijken hoe je samen de nieuwe uitdagingen kan oppakken ten gunste van menswaardigheid voor iedereen.” We staan voor globale uitdagingen die lokale oplossingen vragen. “Alle mensen hebben recht op een menswaardig leven. Samenwerking in gemeenschappen en tussen gemeenschappen wereldwijd is daarom enorm belangrijk. Goede onderlinge relaties maken gemeenschappen weerbaar”, sprak Babah uit het hart, terwijl muziek van de Gambiaanse Kora zijn woorden ondersteunden.

De bal ligt bij mensen in gemeenschappen

Wilde Ganzen heeft precies daarom gekozen voor het thema ‘Weerbare gemeenschappen voor de toekomst’. Weerbare mensen en gemeenschappen die ondanks extreme weersomstandigheden, voedseltekorten en conflicten, in staat blijven een menswaardig bestaan in stand te houden en tot stand te brengen. Solidariteit tussen gemeenschappen is daarbij essentieel. Wereldwijd maar ook bij ons als Wilde Ganzen en bij onze partners. Meteen bij de opening van de dag werden we door dagvoorzitter Babah Tarawally dan ook uitgenodigd om samen met een denkbeeldige bal te spelen. Daardoor ontstond meteen een gemeenschapsgevoel.

Van liefdadigheid naar rechtvaardigheid

De inhoudelijke aftrap werd gedaan door Els Hertogen, directeur van de Vlaamse koepel voor Internationale solidariteit 11.11.11. Els hield een gloedvol betoog over het belang van internationale solidariteit en waarom het belangrijk is dat we ons minder op liefdadigheid en meer op rechtvaardigheid richten. Alleen door meer rechtvaardigheid kunnen we uiteindelijk samen de wereld om ons heen beter te maken. Als afsluiting van het eerste plenaire deel werden de wereldburgerschapsambassadeurs 2023 in het zonnetje gezet.

Gemeenschapsparticipatie voor veerkrachtige verandering van onderop

Sara Kinsbergen reikt de derde prijs uit.
De uitreiking van de derde prijs.

In het ochtenddeel van de dag waren er workshops en werden er in de plenaire zaal pitches gegeven over gemeenschapsparticipatie door de genomineerden voor de gemeenschapsparticipatieprijs. De jury was daar op zoek naar de beste voorbeelden van hoe de lokale gemeenschap bij een project betrokken wordt. In de workshops vertelde de gasten uit Burkina Faso en Ethiopië over gemeenschapsparticipatie in onderwijsprojecten en hoe lokale organisaties hun zelfstandigheid kunnen versterken. In de workshop ‘Beter luisteren naar je partner’ werd getoond hoe je als organisatie hier letterlijk meer oor kunt hebben voor de behoefte van je partner daar.

Veerkrachtige gemeenschappen zijn groen

Met de workshop ‘Vergroen je project’ over hoe je meer rekening kunt houden met het veranderende klimaat, werd duidelijk voorzien in een grote behoefte. De deelnemers namen veel praktische tips mee uit deze workshop van Sander de Haas van Justdiggit en SamSamWater.

Muziek van Lamin Kuyateh

Zoals altijd was er vervolgens ruimte voor netwerken tijdens een uitgebreide vegetarische lunch. In de diverse zalen was er tijd om te netwerken met de Project Adviseurs van Wilde Ganzen. Ook konden mensen met elkaar in contact komen door gebruik te maken van de landentafels. De lunch werd verlevendigd door Lamin Kuyateh met zijn kora, een snaarinstrument uit West-Afrika.

Ambassadeurs voor wereldburgerschap

Tijdens de tweede ronde workshops waren er opnieuw diverse interessante workshops. Zo was er een workshop over het betrekken van je eigen achterban bij activiteiten in Nederland of Vlaanderen als opmaat voor de prijsvraag voor Wereldburgerschapsambassadeurs voor 2024. Daarnaast werd er intensief gesproken over het betrekken van lokale overheden door de lokale partners, met een bijdrage van de The Hague Academy for Local Governance. Daardoor werd ook helderder hoe lokale overheden daar zich verhouden tot gemeenschapsparticipatie.

Diaspora Masterclass ook volgend jaar

Ondertussen werd in de plenaire zaal de Diaspora masterclass afgerond met pitches begeleid door Georgina Kawkye van Pimp My Village. De deelnemers aan deze masterclass hadden veel gehad aan de trainingen om hun organisaties hier in Nederland te versterken. Begeleid door professionele trainers en medewerkers van Wilde Ganzen gingen ze aan de slag met het pitchen van je organisatie, lokale fondsenwerving en effectieve communicatie. Juist de uitwisseling tussen de organisaties, gevoed met inzichten van de trainers, maakte dat de deelnemers zo enthousiast afsloten. “Volgend jaar weer”, werd gezegd. Kijk bij Wilde Ganzen KennisHub voor ons aanbod!

Een Wereldteam

Tijdens de afsluiting namen de Oekraïense gast Anna Kukuruza, de Ethiopische gast Yehalem Abebe Metiku en Betteke de Gaay-Fortman het woord en deelden hun indrukken van de dag. Het meest getroffen werden de deelnemers wel door de opmerking van Anna die tijdens de dag had ervaren hoe we allemaal een team vormen, een team van betrokken en solidaire mensen die overal ter wereld aan elkaar bijdragen. Vervolgens werden de prijzen uitgereikt voor de projecten met het beste idee voor gemeenschapsparticipatie. Daarna werd door Babah het woord gegeven aan Sara Kinsbergen die ons met humor en muziek uitnodigde om vanuit onze gemeenschap van particuliere initiatieven, toch vooral nieuwsgierig te zijn naar de ander elders op de wereld en onze wereldwijde solidariteit te voeden met die nieuwsgierigheid.

De vervolgtraining ‘Faciliterend werken met je partner’

De Wilde Ganzen dag was, is en blijft een dag vol ontmoeting en inspiratie. We willen het samen leren en verdieping vasthouden. Daarom is Wilde Ganzen een trainingsprogramma gestart om POI hier in Nederland te ondersteunen om nog beter hun partners te faciliteren. Uiteindelijk zijn het de LPO die de sleutel zijn naar de gemeenschap. Dit roept geregeld vragen op. Hoe kun je van zo een afstand hen hierin ondersteunen, zonder het zelf over te nemen? Of wat kan ik doen om mijn partner te helpen in een meer participatieve aanpak? Hoe kan ik beter naar mijn partner luisteren? Hoe kan mijn partner nog beter de lokale overheid betrekken? Om die vragen te beantwoorden hebben we de vervolgtraining ‘Faciliterend werken met je partner opgezet’. Deze vindt in het najaar plaats.