5 tips voor succesvolle fondsenwerving

Corine Aartman

Door Corine Aartman

Corine Aartman is Coördinator Programma’s bij Wilde Ganzen. Ze is betrokken bij de ontwikkeling van het trainingsprogramma Change the Game. Met haar ervaring op het gebied van fondsenwerving en marketing ondersteunt zij daarnaast het wereldwijde partnernetwerk en werkt ze aan de promotie van de #ShiftThePower beweging.

Meer van Corine Corine Aartman

Om projecten van Nederlandse stichtingen en lokale partners te realiseren is geld nodig. Er zijn veel verschillende manieren om fondsen te werven: van het organiseren van evenementen tot online crowdfunding. Maar waar moet je allemaal aan denken bij fondsenwerving? In deze blog geef ik je een aantal tips voor succesvolle fondsenwerving.

Tip 1: kies jullie type fondsenwerving

Denk goed na over welke vorm van fondsenwerven past bij jullie organisatie, het soort project en bij de tijdsgeest. Denk hierbij ook na over de kosten en de baten van een actie: wat levert het onder de streep op? Verschillende vormen van fondsenwerving zijn:

 • Evenementen (zoals benefietactie, concert, veiling, rommelmarkt, sponsorloop)
 • Face to face werving (langs de deur)
 • Fondsenwerving via het eigen netwerk
 • Online fondsenwerving (via sociale media, mailing of WhatsApp)
 • Vrijwilligerswerk
 • Donaties in natura
 • Inzameling van spullen
 • Verkoop van producten (zoals garageverkoop, import uit het projectland, kofferbakverkoop)

Meer weten over fondsenwervingstechnieken? Je vindt het op de website van Change the Game Academy.

Tip 2: onderhoud goede relaties met donoren

Fondsenwerving begint vaak bij eenmalige giften. Er zijn echter verschillende manieren om gevers met hart voor de zaak uit te nodigen om structureler te doneren. Het onderhouden van een goede relatie met je donateur noem je ‘donor relatiemanagement’. Hierbij breng je in kaart wie je donateurs zijn en waarom ze aan jouw organisatie geven. Het werkt goed om op die specifieke motivatie je communicatie af te stemmen. Vergeet ook nooit je donateurs te bedanken en op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen jouw project.

Een crowdfundingcampagne vereist een goede planning, boodschap, beeldmateriaal en een doordacht opvolgingstraject.

— Corine Aartman

Tip 3: bereik meer met crowdfunding

Bij crowdfunding werf je online geld bij een grote groep mensen via een crowdfunding platform, de ‘crowd’. Je vertelt dan aan zoveel mogelijk mensen wat je project inhoudt en vraagt hiervoor een bijdrage. Een crowdfunding campagne vereist een goede planning, boodschap, beeldmateriaal en een doordacht opvolgingstraject. Om te kunnen beoordelen of het iets voor jouw organisatie is, is het daarom belangrijk eerst over mogelijke risico’s en voordelen na te denken. Hier hebben we een handige tool voor.

Tip 4: werf bij vermogensfondsen

Een vermogensfonds is een organisatie die een hoeveelheid geld (vermogen) beheert met de bedoeling om daar goede doelen mee te steunen. Houd bij het benaderen van vermogensfondsen het volgende in je achterhoofd:

 • Doe grondige research naar wat voor soort bijdragen men geeft.
 • Ontwikkel een sterke propositie (waarom doe je wat je doet, wie ben je, wat zoek je)?
 • Toon de impact aan van jullie project: hierom gaat het!
 • Investeer in de relatie: als het kan met persoonlijk contact.
 • Leg verantwoording af: wees transparant over alles wat goed en minder goed gaat.
 • Communiceer over veranderingen: dan kom je capabel en betrouwbaarder over.

Past jouw project bij een bepaald vermogensfonds? Via deze tool schrijf je in 7 stappen een helder voorstel.

Tip 5: zet in op lokale fondsenwerving

Heb jij je weleens verdiept in mogelijkheden voor lokale fondsenwerving in jullie projectland? Er is vaak veel meer mogelijk dank je denkt! Op Change the Game Academy vind je allerlei inspirerende voorbeelden van fondsenwervende acties in midden- en lage inkomenslanden. Ook kunnen jij en je partner hier samen 11 modules Lokale Fondsenwerving doorlopen (online). Op deze manier kunnen jullie samen aan een gedegen plan werken om hier én daar te werven.

Meer dan alleen werven financiële middelen

Om jullie project te laten slagen heb je niet alleen financiële middelen nodig, maar ook kennis en tijd. Die middelen kun je bij particulieren, bedrijven, NGO’s, vermogensfondsen en andere instellingen op verschillende manieren werven. Fondsen werven is dus meer dan alleen het werven van financiële middelen. Het is een manier om mensen in Nederland, België én je partnerland te betrekken en te vertellen over de resultaten van jullie project.