Op weg naar financiële weerbaarheid voor partnerorganisaties

Yvonne Heselmans

Door Yvonne Heselmans

Yvonne Heselmans is Manager van de afdeling Projecten bij Wilde Ganzen. Ze heeft ruime ervaring opgedaan in de vredes- en mensenrechtenbeweging. Ze werkte hiervoor vooral in Afrika onder andere bij de vredesorganisatie Pax, Plan Nederland en de International Educatieve Debat Vereniging. Momenteel is ze naast haar werk voor Wilde Ganzen ook voorzitter van de stichting Open UP! Let youth be heard.

Meer van Yvonne Yvonne Heselmans

In een snel veranderende wereld moeten organisaties zelfredzaam en veerkrachtig zijn. Dat betekent dat ze ook financieel stevig in hun schoenen moeten staan. De komende jaren willen we partnerorganisaties die dat nodig hebben ondersteunen om goed met geld om te gaan.

Zelfredzame en veerkrachtige organisaties zijn geworteld in de gemeenschap waarvoor ze werken. Ze luisteren, weten wat er speelt, komen voor mensen op en vertegenwoordigen de gemeenschap. Deze organisaties weten ook dat uiteindelijk het eigenaarschap over de verandering bij de mensen uit de gemeenschap zelf ligt. Daardoor worden deze organisaties vertrouwd door de gemeenschap en door andere spelers zoals donoren en de overheid. Dit vertrouwen is de basis voor duurzame verandering in een gemeenschap.

Financiële weerbaarheidZonder goed financieel beheer geen vertrouwen
Vertrouwen bouwt zich langzaam op, maar kan weer snel ten gronde gaan. Bijvoorbeeld als organisaties hun financiële zaken niet op orde hebben. Zoals het bouwen van een school, of een training voor vrouwen of de aanleg van een waterpomp systematisch wordt opgezet, zo moet ook de financiële planning, realisatie en verantwoording goed kloppen richting de eigen organisatie, richting de gemeenschap met wie wordt samengewerkt en richting donoren. Anders maakt geld meer kapot dan je liefhebt. Iedereen weet hoe polariserend schaarse goederen werken, en geld is in veel gebieden op aarde een schaars goed. Het kan veel tot stand brengen, maar daar waar het niet goed beheerd wordt, veroorzaakt het vaak jaloezie, conflicten, kapotte relaties, teleurstellingen en veel pijn. Vaak genoeg ben ik dit tegengekomen, juist bij organisaties die fantastisch werk doen, maar nog onvoldoende inzicht hebben in de noodzaak voor een degelijk beheer van fondsen.

Niet iedere organisatie heeft alles in huis om naast het goede werk voor de gemeenschap, ook het financieel management op orde te krijgen. Voor groeiende organisaties kan dit best complex zijn. Mensen moeten weten wat de financiële processen zijn en hoe ze die moeten organiseren, zodat ze eerlijk verlopen. Ze moeten de uitgaven bijhouden en nauwkeurig met bonnen omgaan. En wat doe je als er geen bonnen worden uitgegeven?

Financiële weerbaarheidFinancieel management is een vak apart
Iedere donor vraagt vaak om een andere wijze van rapporteren. Daar is eigenlijk geen tijd voor. Hoe houd je al die inkomsten, uitgaven, tekorten, winsten allemaal bij? Om maar niet te spreken van de wettelijke eisen van banken en de overheid. Het is een vak apart. Een eeuwenoud vak waar iemand echt in getraind moet zijn en/of worden.

Wilde Ganzen ondersteunt partnerorganisaties
We zien dat niet alle organisaties tijd, geld of capaciteit hebben om – naast al het werk in de gemeenschap voor kinderen, zieke mensen, boeren, noem maar op – hun financiën goed op orde te houden of krijgen. Gelukkig zijn het vaak organisaties die hierin nog willen en kunnen leren. En dat kan! Wilde Ganzen hecht er grote waarde aan dat organisaties ethisch goed met geld om gaan en we zien ook dat dit niet altijd eenvoudig is. Maar het is wel nodig. We hanteren dan ook het devies ‘Accounting but supporting’. Daarom willen we er de komende jaren extra werk van maken om partnerorganisaties die dit lastig vinden te ondersteunen, zodat ze steeds beter worden in financieel management. Want we geloven dat het nodig is voor het vertrouwen richting de gemeenschap, voor duurzaamheid van de organisatie zelf en om andere donoren ook aan te trekken.

Financiële weerbaarheidZo hebben we het afgelopen jaar gewerkt aan een nieuwe, gebruiksvriendelijke handleiding, waarin onze regelgeving en procedures staan en uitgelegd wordt hoe onze formats moeten worden ingevuld. Ook is er een nieuw format waarin partners aan de hand worden genomen bij het invullen van de projectbegroting en de financiële eindrapportage. Ook hebben we twee blogs geschreven, speciaal gericht op jullie partners:

Samen met jullie pakken we dit graag op
We hopen de focus op beter financieel management samen met de lokale partners en jullie als particuliere initiatieven op te pakken. Daar hebben we zin in! Want het draagt bij aan een stevig netwerk van sterke organisaties die geworteld zijn in de gemeenschap en die duurzame verandering in gang zetten. Én het zorgt voor autonome, veerkrachtige en zelfredzame organisaties!